Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wielkopolski Dzień Budowlanych

06.11.2015

18 września br. do Ośrod­ka SADYBA w Boszkowie Letnisku koło Włoszako­wic w powiecie leszczyńskim przyje­chali uczestnicy Wielkopolskiego dnia Budowlanych.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa już po raz dziewiąty zorganizowała obchody tego święta. Tym razem gospodarzem była delegatura w Lesznie. Na spotka­nie przybyło ponad 300 osób z całej Wielkopolski.

Wszystkich serdecznie powitał pro­wadzący część oficjalną uroczystości Klemens Janiak. Następnie wystąpił Włodzimierz Draber, przewodniczą­cy WOIIB, który poprosił wszyst­kich o uczczenie minutą ciszy tych, którzy na zawsze odeszli z nasze­go grona. Powitał przybyłych gości, a wśród nich: Dorotę Kinal, wice­wojewodę wielkopolskiego, Krzysz­tofa Krzysztofiaka, zastępcę dyrek­tora departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego - przed­stawiciela marszałka województwa wielkopolskiego, Adama Mytycha, wiceprezydenta miasta Leszna, Wie­sława Szczepańskiego, byłego posła, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskie­go, Danutę Gawęcką, sekretarza Krajowej Rady PIIB, Pawła Łukaszew­skiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Po­znania, Zenona Kierczyńskiego, pre­zesa Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Zbigniewa Augustyniaka, prezesa Zarządu CUTOB-PZITB, po­wiatowych inspektorów nadzoru bu­dowlanego z Leszna i z terenu dzia­łania naszej delegatury.

 

 

Włodzimierz Draber krótko przypomniał najważniejsze wydarzenia z życia izby od początku 2015 r. Powiedział, że Wielkopolski dzień Budowlanych jest wspólnym świętem ludzi, którzy na co dzień wzbogacają Wielkopolskę o nowe obiekty, rozwiązania komunikacyjne i in­frastrukturę techniczną. dzień ten jest okazją do spotkania się ludzi zawodowo bardzo zajętych, ale także daje możli­wość wymiany doświadczeń oraz jest czasem na koleżeńskie kontakty. Podczas uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych członków na­szej izby.

Medal „Za zasługi dla budownictwa” dostali: Mieczysław Kolecki, Krzysztof Pięta, Aleksander Szymkowiak, Jerzy Zielonacki. Odznaki honorowe „Za za­sługi dla rozwoju gospodarki Rzeczy­pospolitej Polskiej” otrzymali: Woj­ciech Białek, Danuta Gawęcka, Łukasz Gorgolewski, Stefan Granatowicz, Lech Grodzicki, Andrzej Mikołajczak, Mirosława Ogorzelec, daniel Pawlicki, Kazimierz Ratajczak. dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji wręczono 11 członkom izby. Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali: srebrne - 3 osoby, złote - 13 osób.

Po części oficjalnej w koleżeńskiej at­mosferze potoczyły się nieformalne rozmowy. Część artystyczną zapew­niały występy kabaretu Dziuraoraz kapeli dudziarzy z Bukówca Górnego. Jedną z atrakcji był rejs stateczkiem po Jeziorze dominickim.

Spotkanie z okazji Wielkopolskiego dnia Budowlanych udało się, o czym świad­czyły opinie uczestników.

 

Mirosław Praszkowski

Zdjęcie autora

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube