Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Robocze spotkanie z podlaskimi spółdzielcami

30.11.-0001

12 września br. Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń spotkał się w Białymstoku z przedstawicielami spółdzielczości mieszkaniowej z terenu Podlasia. Spotkanie poświecone było nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w kontekście spodziewanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrującego skargi na niekonstytucyjność części dotychczasowych jej uregulowań prawnych.

Podczas wystąpienia otwierającego spotkanie Wiceminister P. Styczeń zaprezentował propozycje przepisów, związanych z nowymi wyzwaniami dla zarządców nieruchomości spółdzielczych. Przypomniał o wchodzącym w życie od nowego roku obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, jak też wyjaśnił praktyczne implikacje tego przepisu dla zasad obrotu nieruchomościami. Przestrzegł również przed próbami podnoszenia wartości nieruchomości poprzez wystawianie lepszych, niezgodnych z rzeczywistym stanem zasobów certyfikatów.Odnosząc się do pytań dotyczących nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw potwierdził, że rozszerzy ona katalog celów, na które premia przysługująca posiadaczowi książeczki mieszkaniowej może zostać wykorzystana. Przeciętna kwota zrewaloryzowanego wkładu, wynosząca w skali kraju około 6 tysięcy złotych, stanowić może istotne wsparcie przy planowaniu remontu mieszkania. Ponadto środki zgromadzone na książeczce mogłyby posłużyć na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności.Omawiając nowelizację Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Wiceminister Piotr Styczeń poinformował, że zmiany przygotowywane w ministerstwie idą w dwóch głównych kierunkach: porządku legislacyjnego (jasność sformułowań) oraz przywrócenia logicznego układu ustawy. Zapowiedział, że nie są planowane zmiany zapisów mówiących o uwłaszczeniu za przysłowiową złotówkę, gdyż jak pokazuje praktyka własność stanowi motywację do dbania o stan zasobów mieszkaniowych. Za możliwe uznał przywrócenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tam, gdzie wesprze to pozyskiwanie mieszkań. Odnosząc się do pytań o podatek CIT 19% wyjaśnił, że nie jest on co do zasady kwestionowany przez Ministra Infrastruktury.Obecny na spotkaniu Wiceprezydent Białegostoku, Michał Wierzbicki, zwrócił uwagę na kłopoty, wynikające z nakazu dostarczania przez gminy lokali socjalnych. Zgadzając się co do zasady, że mieszkania tymczasowe nie mogą być wykonane w podstandardzie, zasygnalizował problem z wykorzystaniem pomocy pochodzącej od organizacji pozarządowych. Pomimo, że dysponują one pomieszczeniami ze stała opieką medyczną i wsparciem dla osób niezaradnych życiowo, zarówno komornicy jak i sądy nie godzą się na wysiedlenie uciążliwych lokatorów do takich obiektów. Odpowiadając Wiceminister Styczeń wskazał na konieczność uzgodnienia stosownych przepisów zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i w samorządach.

Na zakończenie pobytu w Białymstoku Piotr Styczeń zwrócił się do zebranych z prośbą o nadsyłanie uwag do propozycji ministerstwa na podstawie własnych doświadczeń, możliwości i subiektywnej oceny sytuacji.

Po spotkaniu w Białymstoku zebrani udali się do odległej o 70 km Łomży, na uroczystości obchodów 50-lecia istnienia tamtejszej Spółdzielni Mieszkaniowej. Udział w obchodach jubileuszu był okazją do spotkania z Wicewojewodą Podlaskim Wojciechem Dzierzgowskim i Prezydentem Łomży Jerzym Brzezińskim. Spotkanie dotyczyło polityki państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzonych w tym zakresie prac legislacyjnych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube