Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rewitalizacja miast w polityce rządu

09.04.2008

Ministerstwo Infrastruktury podejmie wyzwanie wsparcia procesu rewitalizacji w Polsce. Dobra diagnoza jakości i skali potrzeb, za pomocą wysyłanej w tych dniach z resortu do gmin ankiety, poprzedza konkretne rozwiązania prawne, których zarys jest obecnie dyskutowany - powiedział podczas konferencji „Rewitalizacja obszarów miejskich z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013” podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński.

Konferencja zorganizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego przy współudziale Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji odbyła się 7 kwietnia br. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Wiceminister Infrastruktury przedstawił w swoim wystąpieniu pakiety ustaw, nad którymi pracuje resort, w których uwzględniono potrzebę zintegrowanego podejścia do zarządzania i planowania rozwoju miast poprzez przygotowanie założeń polityki miejskiej. Prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury przygotowania do ogólnopolskiej diagnozy jakościowej i ilościowej skali potrzeb rewitalizacyjnych mają doprowadzić do określenia priorytetów zmian prawa usprawniających prowadzenie rewitalizacji przez samorządy.
Wiceminister O. Dziekoński zapewnił, że celem prac jest wdrożenie zasady spójności terytorialnej przez zapewnienie skutecznych narzędzi zarządzania zrównoważonym rozwojem miast, czyli spójności terytorialnej zgodnie z europejskimi standardami. „Wypracowane zasady dla prowadzenia polityki miejskiej w Polsce zostaną sprawdzone w projektach pilotażowych co najmniej w kilku polskich miastach w drugiej połowie 2009” - dodał Wiceminister.
W wystąpieniu O. Dziekoński podkreślił, że rewitalizacja jest działaniem publicznym, zorganizowanym dla ożywienia zdegradowanych społecznie i gospodarczo obszarów miast i terenów publicznych. Rewitalizacja stanowi kontekst i składową polityki miejskiej w ramach terytorialnego wymiaru polityki spójności. „Naszym zadaniem jest tworzenie warunków do rozwoju policentrycznej sieci miast, budowania atrakcyjności obszarów miejskich jako efektywnego instrumentu realizacji ogólnych celów Unii Europejskiej i odpowiedź na globalną konkurencję o alokację środków inwestycyjnych” - stwierdził Wiceminister. Za najważniejsze obszary działań polityki miejskiej uznał rewitalizację wybranych obszarów, integrację transportu publicznego w wymiarze miejskim i subregionalnym, efektywność energetyczną miast i budynków, spójność rozwoju urbanizacji i terenów rolnych, metropolizację oraz policentryzację sieci osadniczej, konsolidację lokalnych systemów gospodarki komunalnej, integrację systemów planowania sektorowego i przestrzennego oraz wsparcie Gospodarki Opartej na Wiedzy.
W Ministerstwie Infrastruktury przygotowywany jest projekt założeń dotyczących usprawnienia procesu rewitalizacji. Jednocześnie trwają prace nad zmianami ustawowymi oraz materiałami informacyjnymi i wytycznymi dla realizowania zasad zintegrowanego zarządzania rozwojem miast.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube