Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowała Krajowa Rada PIIB

20.03.2019

Podczas obrad KR PIIB omówiono m.in. przebieg XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, prace komisji KR PIIB oraz wybrane zagadnienia prawne związane z działalnością PIIB oraz okręgowych izb inżynierów budownictwa.

 

 

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 13–14 marca br. w Zielonce koło Warszawy, prowadził Zbigniew Kledyński – jej prezes. Na początku obrad uczestnicy zapoznali się z pracami wybranych komisji i zespołu, funkcjonujących przy KR PIIB. O działalności Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego mówił Mieczysław Grodzki – jej przewodniczący. Podkreślił, że większość okręgowych izb inżynierów budownictwa podjęła współpracę z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego, działającymi na terenie swoich województw. Współdziałanie samorządów pozwala na poznanie poglądów i stanowisk osób wykonujących różne zawody zaufania publicznego, jednocześnie integrując bardzo zróżnicowane środowiska zawodowe. M. Grodzki zaznaczył, że plan pracy komisji oraz dotychczasowe działania podejmowane w ramach porozumień samorządów zawodów zaufania publicznego zamieszczone są na stronie internetowej PIIB w zakładce Komisje i zespoły.

Pracę Komisji Prawno-Regulaminowej omówił Andrzej Falkowski – jej przewodniczący. Głównym zadaniem KPR jest bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych istotnych dla budownictwa oraz sfery działania samorządu zawodowego i jego członków, a także jej opiniowanie. Na stronie internetowej PIIB w zakładce poświęconej komisji można zapoznać się z jej bieżącą działalnością oraz z niepublikowanymi oraz publikowanymi projektami przepisów. Zamieszczane są także materiały o tematyce prawnej i ujednolicone teksty przepisów.

Andrzej Falkowski zachęcał również do zgłaszania problemów przez członków samorządu zawodowego. W tym celu w zakładce poświęconej komisji na stronie internetowej PIIB umieszczono specjalny formularz. Udzielane są wyjaśnienia w związku ze stosowaniem przepisów dotyczących budownictwa, przyjmowane propozycje zmian obowiązujących regulacji prawnych odnoszących się do członków PIIB oraz propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych związanych z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa.

Działania Zespołu ds. funduszu spójności przedstawił Andrzej Cegielnik – jego przewodniczący. Do zadań zespołu należy opracowanie projektu systemu wspomagającego zapewnienie wszystkim członkom PIIB równego dostępu do świadczeń na ich rzecz, w szczególności zaś szkoleń. Członkowie zespołu przeanalizowali funkcjonowanie okręgowych izb oraz istniejące różnice w zakresie szkoleń, pomocy prawnej i samopomocy. Zaakceptowano trzy warianty ewentualnego dokonania zmian. Pierwszy dotyczy sposobu rozdziału składek członkowskich, drugi – utworzenia specjalnego funduszu spójności i trzeci to bezpośrednia współpraca między okręgowymi izbami na zasadzie „duża izba wspiera małą”. W wyniku przeprowadzonych prac zdecydowano o stworzeniu wydzielonego funduszu spójności, z którego byłyby zasilane poszczególne izby. Wyniki prac i propozycja zespołu zostały przekazane Krajowej Radzie PIIB.

 

Czytaj też: Współpraca PIIB z czeskimi organizacjami budowlanymi

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube