Wielkopolski Dzień Budowlanych

08.10.2019

Na oficjalną uroczystość Wielkopolskiego Dnia Budowlanych 27 września br. do auli Collegium Europejskiego w Gnieźnie przybyło ponad 300 inżynierów i techników.

 

Fot. M. Praszkowski

 

Na początku Wielkopolskiego Dnia Budowlanych miał miejsce występ Kameralnego Zespołu Męskiego „Szpaki” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Następnie Jerzy Stroński – przewodniczący WOIIB przywitał wszystkich uczestników spotkania, przedstawił działalność Wielkopolskiej OIIB w ostatnim okresie i wskazał dalsze kierunki działania.

Goście w swoich wystąpieniach doceniali rolę inżynierów w budowaniu nowoczesnej Polski, życzyli wszystkim budowlańcom zdrowia i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Wielkopolski Dzień Budowlanych był też dobrą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków WOIIB. Medal za zasługi dla województwa wielkopolskiego otrzymali: Klemens Janiak, Jan Michalski, Michał Rakowski, Elżbieta Stakun. Tomasz Budasz – prezydent miasta Gniezno uhonorował Zenona Wesołowskiego Medalem koronacyjnym. Wręczono także trzy złote i siedem srebrnych Odznak Honorowych PIIB.

Po części oficjalnej wszyscy udali się do Dziekanowic, gdzie potoczyła się towarzyska część spotkania. Można było także skorzystać z przeprawy promowej i zwiedzenia z przewodnikiem Ostrowa Lednickiego.

 

Mirosław Praszkowski

redaktor naczelny Biuletynu WOIIB

 

Przeczytaj także: Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2019

Łódzki Dzień Budowlanych

Wielkopolski Dzień Budowlanych

13.10.2010

1 października w salach Hotelu GLIDING, na lotnisku leszczyńskiego aeroklubu, rozpoczęło się spotkanie członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z okazji Wielkopolskiego Dnia Budowlanych. W tym roku organizatorami spotkania byli członkowie Izby skupieni w delegaturze w Lesznie, pod kierownictwem Klemensa Janiaka.

Do Leszna przyjechali członkowie WOIIB ze wszystkich delegatur, z Poznania oraz zaproszeni goście: Wiesław Szczepański – poseł na Sejm RP, Józef Racki – poseł na Sejm RP, Tomasz Malepszy – prezydent miasta Leszna, Krzysztof Piwoński – starosta powiatu leszczyńskiego, Jerzy Gładysiak – przedstawiciel marszałka województwa Wielkopolskiego, Andrzej Nowak – dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Marek Czuryło – przedstawiciel Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Marek Szczęsny – prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Klemens Janiak przywitał wszystkich przybyłych na uroczystości. Poprosił, by minutą ciszy uczcić pamięć tych Koleżanek i Kolegów, którzy w minionym roku opuścili na zawsze szeregi WOIIB. Następnie oddał głos przewodniczącemu Okręgowej Rady WOIIB Jerzemu Strońskiemu.

Jerzy Stroński omówił rolę i zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a także przedstawił osiągnięcia izby w minionym roku. Szczególną uwagę zwrócił na:

– Od 24 września 2009 r. biuro WOIIB mieści się w nowoczesnej siedzibie przy ul. Dworkowej 14 w Poznaniu. Zakupiona przez WOIIB nieruchomość była wybudowana w 1948 roku w zabytkowej, najatrakcyjniejszej, zachodniej części Poznania, w dolinie Bogdanki, w dzielnicy Sołacz.

 

 

Powierzchnia parceli wynosi 1135 m². Siedziba składa się z dwóch budynków. Budynek frontowy – opisany, jako budynek „A”. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 823 m². W budynku „A” mieszczą się biura Izby, archiwum oraz dwie sale konferencyjne, z których jedna jest salą rozpraw dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Budynek został wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

W głębi parceli usytuowany jest budynek „B” o powierzchni 237 m², w którym mieści się sala konferencyjna Izby przeznaczona na organizację zebrań i szkoleń, a w podziemiu salka przeznaczona do obsługi gastronomicznej uczestników zebrań i szkoleń oraz zaplecze sanitarne i techniczne. W tym budynku również została zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt ma ok. 20 stanowisk do parkowania na parkingu wewnętrznym i zewnętrznym oraz możliwość parkowania ok. 50 samochodów na placu przy PST. Spełnia wszystkie funkcje do pracy Izby i realizacji wszystkich zadań statutowych.

– Izba ściśle współpracuje z Międzynarodowym Targami Poznański, Politechniką Poznańską przy organizacji warsztatów i konferencji naukowo-technicznych podczas MTP BUDMA, MTP EXPOPOWER, MTP INSTALACJE, podejmując tematy, które znajdują bardzo szerokie zainteresowanie wśród członków.

W październiku 2010 r. odbędą się kolejne konferencje. 14 października konferencja nt. Transportu pionowego w budynkach organizowana wspólnie z Politechniką Poznańską oraz Urzędem Nadzoru Technicznego w Poznaniu.

22 października odbędzie się już II Konferencja naukowo-techniczna: Budownictwo szpitalne. Patronat naukowy objęli J.M. Rektorzy – Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej.

– W czerwcu 2010 r. zakończył się projekt szkoleniowy „Wielkopolski Inżynier Budownictwa – rozwój kompetencji zawodowych w zakresie budownictwa XXI wieku”. W ramach w/w projektu WOIIB otrzymała od Europejskiego Funduszu Strukturalnego dotację rozwojową w kwocie 495 753,00 zł. Aktualnie Izba podjęła starania o otrzymanie dotacji na kolejne projekty szkoleniowe realizowane w ramach EFS.

– WOIIB posiada bardzo dobre kontakty z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów, z którą wspólnie m.in. organizuje cykliczne warsztaty „Projektowanie, jako gra zespołowa”. Kolejne spotkanie planowane jest na listopad 2010 r.

– Izba współpracuje również z Wielkopolską Izbą Budownictwa utrzymując szerokie kontakty.

– Izba współpracuje również ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi skupionymi w ramach Federacji NOT. Efektem tej współpracy jest wspólnie opracowywany program darmowych szkoleń specjalistycznych dla członków WOIIB. Inną formą współpracy Izby ze Stowarzyszeniami był udział członków w konferencjach naukowo-technicznych organizowanych na szczeblu krajowym i okręgowym.

– WOIIB kontynuuje współpracę międzynarodową z francuską federacją BTP. W wyniku tej współpracy zorganizowano dwustronną wymianę uczniów ze szkoły budowlanej w Gnieźnie i z Francji. W 2011 r. planowana jest kolejna wymiana uczniów.

Jerzy Stroński przedstawił również zagrożenia dla samorządów zawodowych ze strony wpływających do Kancelarii Sejmu projektów nowych ustaw o samorządach zawodowych oraz prawie budowlanym. Zwrócił się do obecnych na spotkaniu posłów o pomoc w zakresie utrzymania samorządów zawodowych na obecnym poziomie bez ograniczania ich działalności.

Poinformował zebranych o najważniejszych zadaniach, jakie stoją przed samorządem zawodowym w nadchodzącym roku.

Poseł Wiesław Szczepański, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, podziękował za zaproszenie na święto Dnia Budowlanych. Stwierdził, że izba inżynierów budownictwa jest samorządem otwartym na nowych członków. Świadczy o tym dynamiczny ich przyrost w minionych latach. W Wielkopolsce jest ich prawie 10 tys., a w całej Polsce, ponad 110 tys. Te liczby świadczą o tym, że jest to otwarty samorząd zawodowy.

Przedstawił zebranym działania związane z projektami ustawy dotyczącej samorządu zawodowego i ustawy Prawo budowlane. Stwierdził, że w Komisji panuje przekonanie, iż nie powinno się dokonywać zmian w ustawie dotyczącej samorządów zawodowych. Życzył wszystkim budowlańcom dalszego dynamicznego rozwoju w nowym roku.

Wielkopolski Dzień Budowlanych to okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych. W tym roku odznaczenia resortowe otrzymali:

– Za zasługi dla budownictwa:

  1. Wiesław Buczkowski
  2. Henryk Grabowski
  3. Andrzej Kędziora
  4. Anna Kołłątaj
  5. Tadeusz Łuka

– Zasłużony dla transportu:

  1. Janusz Stacherski

Polska Izba Inżynierów Budownictwa przyznała najbardziej aktywnym członkom Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odznaki honorowe.

Następnie już w luźnej, koleżeńskiej atmosferze potoczyły się nieformalne rozmowy. Dla tych, którym było zbyt mało wrażeń, organizatorzy umożliwili (odpłatne) skorzystanie z przelotów samolotem Wilga nad Lesznem.

 

Mirosław Praszkowski

Zdjęcie autora

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.