Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima

24.07.2017

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) i za jego zgodą, przedstawia podsumowanie wyników badań na temat europejskiej oceny trwałości wełny mineralnej zastosowanej w różnych aplikacjach budowlanych ponad 20 lat temu.

Stowarzyszenie EURIMA zleciło takie badania niezależnemu instytutowi badawczemu.

 

Tło historyczne i zakres projektu

Wraz ze wzrostem zainteresowania trwałością wyrobów budowlanych i odpowiedzialnym podejściem do cyklu życia budynków, eksperci techniczni i rynek domagali się kompleksowych badań na temat trwałości wełny mineralnej. Dostępna literatura zwykle obejmuje ocenę dotyczącą wadliwych detali konstrukcyjnych i budynków, a nie prawidłowo zainstalowanych systemów. Stowarzyszenie EURIMA zostało poproszone o wypełnienie tej luki i skupienie się na obiektach, które mają więcej niż 20 lat.

 

Metodologia projektu

Stowarzyszenie EURIMA wybrało do współpracy instytut – Forschungs Institut für Wärmeschutz e.V. in Munich (FIW), który przeprowadził niezależną ocenę wybranych terenów budowy, warunków tam panujących, ocenę budynków i wreszcie parametrów technicznych zainstalowanej wełny mineralnej.

Pod nadzorem niezależnego instytutu zostały pobrane próbki, które odpowiednio zapakowano tak, by nie zmieniła się ich wilgotność w czasie transportu. Równolegle do przygotowania próbek, instytut został poproszony o dokumentację dotyczącą warunków na terenie budowy podczas pobierania materiału. Próbki wełny mineralnej zostały dostarczone do Monachium, gdzie rozpoczęto badania tak szybko, jak to było możliwe w celu uniknięcia ewentualnych zmian w materiale. Instytut FIW skoncentrował swoją ocenę techniczną głównie na efektywności cieplnej, ale oceniano również inne właściwości, np. odporność na wilgoć i wytrzymałość mechaniczną.

 

Przykład udokumentowanej pobranej próbki – element ściany

 

Podsumowanie wyników

W ramach projektu zostały ocenione wyroby zastosowane w siedmiu różnych budynkach w Europie. W czterech budynkach badanie dotyczyło fasad (Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Litwa), a w trzech pozostałych – dachów płaskich (Holandia i 2 dachy w Niemczech). Budynki te miały między 20 a 55 lat.

Badano następujące właściwości: przewodność cieplną, właściwości mechaniczne, zawartość wody, absorbcję wody. Współczynnik przewodzenia ciepła miał wartość od 0,032 do 0,038 W(mK), co było porównywalne do pierwotnych zadeklarowanych wartości. Okazało się, że wyroby z wełny mineralnej, nawet po długim czasie ich zastosowania, mają lepsze parametry niż wymagania projektowe.

Ponadto, właściwości mechaniczne materiałów zastosowanych do ocieplenia dachów pokazały, że nie ma obawy o strukturalną integralność systemu.

Jednym z ocenianych parametrów była także podatność na zawilgocenie wełny mineralnej. Pomiary wykazały zawartość wody znacznie poniżej dopuszczalnego limitu 1,0% masy wyrobu.

 

Wnioski

Wyniki pokazują, że wełna mineralna zapewnia oczekiwaną wysoką trwałość. Pobrane próbki udowodniły funkcjonalność konstrukcji budowlanych, bez wad izolacji w tych konstrukcjach. Niektóre z parametrów, takie jak przewodnictwo cieplne, były nawet lepsze od oczekiwań i deklaracji producentów. Ocena właściwości termicznych w perspektywie czasu nie wskazuje na utratę właściwości z powodu starzenia.

 

Aplikacja

Produkt

Lata

Przewodność cieplna W/(m•K) (deklarowana)

Przewodność  cieplna W/(m•K) (zmierzona)

Fasada niewentylowana

Wełna skalna

21

0,042

0,038

Dach płaski niewentylowany

Wełna skalna

25

0,040

0,037

Dach płaski niewentylowany

Wełna skalna

25

0,040

0,038

Fasada wentylowana

Wełna szklana

>30

0,032

0,032

Fasada wentylowana

Wełna szklana

33

0,035

0,032

 

Badanie potwierdziło, że właściwości cieplne wełny mineralnej nie ulegają pogorszeniu w czasie i konstrukcje, gdzie zastosowano wełnę, zachowują wymagane parametry nawet po 50 latach używania, o ile ocieplenie jest zainstalowane zgodnie z instrukcją producenta.

(Na podstawie informacji Stowarzyszenia Eurima /www.eurima.org.)

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in