Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

25.09.2019

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, przedłożonej przez ministra infrastruktury, została przyjęta przez Radę Ministrów.

 

Fot. Robert-Owen-Wahl – pixabay.com

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu – cel

Głównym celem krajowej polityki zrównoważonego rozwoju transportu przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności tego sektora poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Pozwoli to na rozwijanie warunków sprzyjających stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju.

 

Zadania w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Realizacja głównego celu w perspektywie do 2030 r. wymaga:

  • budowy zintegrowanej i wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce;
  • poprawy sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
  • zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności (chodzi m.in. o promocję transportu zbiorowego);
  • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów;
  • ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko;
  • poprawy efektywności wykorzystania publicznych środków na inwestycje transportowe.

Wdrożenie tych działań wynika z konieczności nadrobienia zaniedbań z przeszłości, wpisania się w nowe, europejskie i światowe trendy technologiczne oraz gospodarcze, a także uniknięcia pułapek rozwojowych.

 

Czytaj też: Przebudowa portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu

 

Wdrażanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu

W pierwszej kolejności wysiłki inwestycyjne będą skoncentrowane głównie na nadrobieniu zaległości infrastrukturalnych dotyczących zwiększenia dostępności transportowej w Polsce (drogi, koleje, lotniska, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe) i na zorganizowaniu podstawowej infrastruktury zintegrowanego systemu transportowego.

Chodzi o to, aby etapowo – do 2030 r. – możliwe było zwiększenie dostępności transportowej kraju, zapewnienie zrównoważonego rozwoju poszczególnych gałęzi transportu oraz poprawienie warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów.

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu zawarto konkretne projekty strategiczne mające na celu stworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego. Założono realizację 22 projektów strategicznych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i nowych projektów, kluczowych dla rozwoju systemu transportowego Polski.

Dokument wskazuje także na nowoczesne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie całego sektora transportowego, zmniejszające jego negatywny wpływ na środowisko i klimat, tak aby możliwe było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego kraju do 2030 r.

 

Przyjęcie tego dokumentu oznacza, że przestaje obowiązywać Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjęta przez Radę Ministrów w 2013 r., oraz strategia ponadregionalna „Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”, przyjęta przez rząd w 2008 r.

Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim.

 

Źródło: MI

 

Przeczytaj także: Program inwestycyjny dla Katowice Airport

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.