Spotkanie informacyjno-szkoleniowe KKK i OKK

30.09.2019

Wydarzenie zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (KKK) dla przewodniczących i reprezentantów okręgowych komisji kwalifikacyjnych oraz członków KKK miało charakter informacyjno-szkoleniowy.

 

 

Spotkanie KKK 12–14 września br. w Serocku k/Warszawy prowadził Krzysztof Latoszek – przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa reprezentował jej wiceprezes Zygmunt Rawicki.

Pierwszego dnia w ramach wstępu zebrani wysłuchali wykładu radcy prawnego Joanny Smarż „Nowe regulacje prawne w zakresie nadawania uprawnień budowlanych”.

W godzinach popołudniowych odbyło się planowe posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z udziałem większości uczestników spotkania. Janusz Jasiona – sekretarz KKK zaprezentował wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej i omówił przygotowania do sesji jesiennej. Zwrócił uwagę na wyzwania, które wynikają z testowego wdrażania nowego systemu informatycznego SESZAT.

Zasadniczym celem obrad było uchwalenie projektów nowych regulaminów postępowania w sprawie nadawania uprawnień oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Projekty wcześniej konsultowano w szerokim kręgu zainteresowanych okręgowych komisji kwalifikacyjnych i zostały po krótkiej dyskusji przyjęte z minimalnymi poprawkami.

 

Przeczytaj też: Spotkanie informacyjno-szkoleniowe KKK i okręgowych komisji kwalifikacyjnych 2018

 

 

Następny dzień poświęcony był wybranym zagadnieniom prawnym. Problematykę i zakres szkolenia wyznaczyła Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o zagadnienia zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Wykład oraz szkolenie prowadził mecenas Tomasz Dobrowolski. Ożywioną dyskusję wywołały ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania administracyjnego w świetle orzeczeń WSA. Mecenas zwrócił uwagę na szczególną odpowiedzialność, jaka spoczywa na okręgowych komisjach kwalifikacyjnych w zakresie organizacji i jakości przeprowadzania egzaminów ustnych, wskazując rozwiązania, które należy stosować, aby uniknąć kłopotliwych sytuacji na ewentualnym etapie odwoławczym.

Ostatniego dnia omówiono najnowsze narzędzia informatyczne przydatne w procesie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Gościem specjalnym był Adam Kuśmierczyk – dyrektor Krajowego Biura PIIB, który wspierał swoim autorytetem wykłady poświęcone wdrożeniu najnowszych systemów, informatycznego wsparcia organizacji sesji egzaminacyjnych. System SESZAT i nowe zadania okręgowych komisji kwalifikacyjnych z tym związane zaprezentował Stanisław Żurawski. W celu zapoznania uczestników z działaniem nowego modułu rejestracji kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych, zamieszczonym na portalu PIIB, zaproszono jego autora Wojciecha Stańczuka.

W kuluarach uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów. Panowała atmosfera sympatii i życzliwości, co najlepiej sprzyja współpracy. Wspólne spotkania robocze stanowią bowiem zarówno zaplecze eksperckie, co podnosi jakość pracy, jak i inspirację do dalszego doskonalenia stosowanych procedur postępowania.

 

mgr inż. Krzysztof Latoszek

przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

Zdjęcia: Karolina Pieprzyk-Pogoda

 

Czytaj także: Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady PIIB w nowej siedzibie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in