Pomorska Kolej Metropolitalna

26.11.2015

PKM to pierwsza od 40 lat linia kolejowa w Polsce zbudowana od podstaw.

Od 1 września 2015 r. dwuto­rowa Pomorska Kolej Metro­politalna stanowi najszybszy środek lokomocji, łączący Trójmiasto z Portem Lotniczym w Gdańsku Rębiechowie i dalej z Kaszubami, łącząc się z istniejącą siecią kolejową. Sko­relowanie trasy nowej linii kolejowej z istniejącą siecią drogową, usytuo­wanie przystanków przy węzłach miej­skiej komunikacji nadały Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podobieństwo do naziemnego metra. Kolej biegnie z dworca PKP we Wrzeszczu śladem zniszczonej podczas wojny jednotorowej kolei kokoszkowskiej przez ma­lownicze, jednak już w dużym stopniu zabudowane wzgórza morenowe, pokonując wzniesienia o wysokości od 20 do 151 m n.p.m. Po torach z czę­stotliwością co 15 minut i z maksy­malną szybkością 120 km/godz. jeżdżą szynobusy PESA (spalinowe zespoły trakcyjne).

 

Obiekt WK-11 i przystanek PKM Gdańsk Niedźwiednik. Archiwum Transprojektu Gdańskiego

 

Spółka Pomorska Kolej Metropolital­na (PKM SA) została powołana przez samorząd województwa pomorskie­go. Roboty budowlane rozpoczęto 3 stycznia 2013 r. równocześnie we wszystkich węzłowych miejscach ko­lejowej trasy, bez zatrzymywania ruchu kołowego. Budowa wiaduktu nad torami dalekobieżnymi również nie za­kłóciła funkcjonowania stacji Gdańsk Wrzeszcz. Wiadukt zaprojektowano jako stalowy łuk z jazdą dołem, o sta­łej wysokości konstrukcyjnej pomostu. Rozpiętość przęsła łukowego wynosi 70 m, konstrukcję dostosowano do wymagań skrajni kolejowej pod obiek­tem. Największą rozpiętość przęsła – 80 m, ma wiadukt nad ul. Słowac­kiego, arterią prowadzącą z centrum Wrzeszcza, a wkrótce i gdańskiego portu w kierunku lotniska, obwodnicy trójmiejskiej i autostrady A1. Rozpię­tość konstrukcji łukowej jest dosto­sowana do charakteru przeszkody oraz skrajni pod obiektem. Do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy PKM biegnie naziemną linią, równoległą do ul. Słowackiego, by na 14 km przejść na estakadę o długości 950,1 m i wy­sokości 7-8 m.

W budowie nasypów zastosowano wzmocnienie podłoża za pomocą ko­lumn betonowych CMC oraz nasypy z gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym. W linii kolejowej po­łożono tory bezstykowe, szyny 49EI, podkłady strunobetonowe typu cięż­kiego.

Na trasie PKM wybudowano osiem przystanków pasażerskich: Strzy­ża, Niedźwiednik, Brętowo, Jasień, Kiełpinek, Matarnia, Port Lotniczy, Gdańsk Rębiechowo i dodatkowe na linii kolejowej 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny, Gdynia Stadion. Ogółem powstało 41 obiektów inży­nierskich, w tym: 17 wiaduktów ko­lejowych, 5 drogowych, 4 kładki dla pieszych, 15 przepustów i przejść pod torami. Z obiektów kubaturo­wych powstał budynek Lokalnego Centrum Sterowania. Długość linii, razem z łącznikiem w kierunku Ko­ścierzyny, wynosi 19,5 km, długość torów – 33 km.

Inwestor: Pomorska Kolej Me­tropolitalna Sp. z o.o., spółka powołana przez samorząd woje­wództwa pomorskiego.

Koszt inwestycji: 907 mln zł netto. Dofinansowanie z funduszy UE – 85%.

Generalny wykonawca: Konsor­cjum Budimex SA – lider – i Ferrovial Agroman.

Projekt: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

 

Wanda Burakowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.