Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kierownik robót geotechnicznych

dolnośląskie

09.03.2020

Powerchina to jedna z największych grup budowlanych świata, która realizuje projekty zarówno w Chinach jak i za granicą. Głównym obszarem działania firmy jest sektor energetyczny, zasoby wodne i ochrona środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo (infrastruktura kolejowa, metra, autostrady, lotniska i infrastruktura komunalna).


Aktualnie poszukujemy pracownika do pracy w miejscowościach: Szalejów Górny/Krosnowice (województwo dolnośląskie)


Opis stanowiska:
- czynny udział przy realizacji całego procesu inwestycyjnego: przygotowanie harmonogramów robót, współpraca z działem prawnym, współpraca z całym zespołem inwestycyjnym, w tym przede wszystkim z kierownikami budów;
- koordynowanie i nadzorowanie robót geotechnicznych;
- współpraca z działem księgowym w trakcie rozliczania inwestycji, współpraca z działem ofertowania;
- administracyjna obsługa kontraktu;
- nadzór nad przestrzeganiem harmonogramów wynikających z umowy;
- ocena i kontrola jakości wykonania prac budowlanych;
- monitorowanie postępów prac na budowie;
- sporządzanie pism i wniosków, prowadzenie dokumentacji budowlanej.


Wymagania:

Posiadanie przynajmniej jednych z poniżej wymienionych uprawnień budowlanych:

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń (Wydanych na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku lub odpowiadających im uprawnień wydanych na podstawie aktów prawnych obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy);

- dodatkowo kandydat powinien posiadać specjalizację geotechniczną uzyskaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bądź odpowiadających powyżej opisanym uprawnień uzyskanych poza granicami RP a zalegalizowanych na terenie RP w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów. Specjalizacja geotechniczna uzyskana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie może zostać zastąpiona minimum 5-letnim doświadczeniem z zakresu specjalistycznych robót geotechnicznych objętych zakresem normy Eurokod 7.

- wykształcenie wyższe techniczne,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego od momentu nadania uprawnień budowlanych,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie sporym atutem.


Oferujemy
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B - w zależności od preferencji kandydata,
- narzędzie pracy: laptop, dostęp do samochodów służbowych,
- zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie,
- przyjazną i pozytywną atmosferę w międzynarodowym zespole,
- wysoką kulturę organizacyjną.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: hr@powerchina.pl


Mile widziane CV w j. polskim i j. angielskim
Szczegóły przedstawione zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Wysyłając swoją aplikację, proszę o wyrażenie zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych."


Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: office@powerchina.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.


Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Power Construction Corporation of China, Limited z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, HAIDIAN DISTRICT PEKIN Chegongzhuang West Road no. 2 Yard 22 100048, PEKIN, działająca przez Power Construction Corporation of China, Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, Budynek C, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741938, REGON: 380851835, adres e-mail office@powerchina.pl, dalej zwanego ?Administratorem?.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: office@powerchina.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy
Państwa dane osobowe umieszczone przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym lub CV takie jak: imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są niezbędne i konieczne w celu rekrutacji. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy.
Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne, księgowe lub kadrowe.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od wpłynięcia podania.
W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: office@powerchina.pl
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
Państwa dane nie będą profilowane.

Kontakt:

Telefon: 74 6629122

Email: hr@powerchina.pl

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube