Nie tylko tzw. proteza

30.07.2013

PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie zarządza siecią 505,047 kilometrów linii – co daje łącznie 832,236 kilometrów torów obsługiwanych przez 136 posterunków ruchu usytuowanych w północnej części województwa śląskiego.

Zadaniem Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie jest organizacja ruchu kolejowego i utrzymanie infrastruktury kolejowej gwarantujące bezpieczne prowadzenie ruchu. Obecnie na terenie zakładu realizowanych jest kilka zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetowych i współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

 

 

W ostatnim czasie głośno było na łamach prasy o możliwości znacznego skrócenia czasu jazdy z Warszawy do Wrocławia poprzez linię CMK, włączenie się w linię nr 61 i przez Żelisławice, Koniecpol, Częstochowę Stradom, Lubliniec, Fosowskie i dalej do Opola i Wrocławia. Ten odcinek linii nr 61 relacji Kielce–Fosowskie nazwano tzw. protezą koniecpolską – pewnie ze względu na jej zły stan techniczny. Zabiegi posłów i władz samorządowych okazały się skuteczne i w ubiegłym roku rozpoczęto prace rewitalizacji na tej linii na odcinku Koniecpol–Częstochowa Stradom. Zadanie inwestycyjne finansowane jest z Funduszu Kolejowego i zostało podzielone na cztery etapy:

Etap I. „Przebudowa infrastruktury linii kolejowej nr 61 na odcinku Koniecpol–Turów” w ramach zadania ,,Rewitalizacja toru nr 1 linii kolejowej nr 61”, realizowany był od sierpnia 2012 i właśnie kończą się odbiory robót. Wymieniona została nawierzchnia torowa wraz z podtorzem, wyremontowano 18 obiektów inżynieryjnych, odtworzono i udrożniono odwodnienie, przebudowano sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) i sieć elektroenergetyki nietrakcyjnej (LPN). Koszt rewitalizacji etapu wynosi 81 500 000,00 PLN.

 

 

Etap IIa. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i nr 572 na odcinku Włoszczowa Północ–Częstochowa Stradom; linia kolejowa nr 61 Kielce–Fosowskie, tor nr 1 w km 71,133–116,752 i tor nr 2 w km 69,350–114,376”. Przewidywany termin realizacji zadania inwestycyjnego: 30.11.2013 r. Przewidywany koszt: 110 691 100,00 PLN. Wykonana zostanie wymiana nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odtworzeniem odwodnienia, przebudowana sieć trakcyjna i LPN, modernizacja urządzeń srk z centralizacją urządzeń na stacji Julianka, remont 33 przejazdów kolejowych (ze zmianą kategorii 14 szt.), modernizacja peronu i remont wiaduktu na stacji Koniecpol, opracowana zostanie dokumentacja projektowa na remont mostu nad rzeką Pilicą w torze nr 2, a sam remont zostanie wykonany w III etapie rewitalizacji.

 

 

Etap IIb. „Przebudowa stacji Żelisławice oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i nr 572 na odcinku Włoszczowa Północ–Koniecpol w zakresie nawierzchni kolejowej i podtorza, nawierzchni kolejowo-drogowej na przejazdach i peronu nr 3 w stacji Żelisławice” – realizowany przez PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji w Lublinie. Przewidywany termin realizacji zadania inwestycyjnego:  15.11.2014 r. Przewidywany koszt rewitalizacji etapu IIb: 30 000 000,00 PLN.

 

 

 

Etap III. Odcinek Julianka–Turów–Częstochowa Stradom, tor nr 2 w  km 87,407–116,752. Przewidziany do realizacji w 2014 r. na kwotę 48 000 000,00 PLN.

Etap IV. Obejmuje roboty sieciowe i roboty uzupełniające na odcinku Julianka–Turów–Częstochowa Stradom, tor nr 2 w km 87,407–116,752. Przewidziany jest do realizacji w 2016 r. na kwotę 44 752 000,00 PLN.

Odcinek linii nr 61 Częstochowa Stradom–Fosowskie o łącznej długości 52,402 km realizowany jest w ramach zadania „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i nr 700” – POIiŚ poz. 7.1-67, WPIK poz. 35. Planowane są roboty obejmujące: wymianę nawierzchni i podtorza, odtworzenie i udrożnienie rowów oraz odwodnienie na całej długości, naprawę 63 obiektów inżynieryjnych, remont 16 peronów, 7 przejazdów kolejowych (w tym 6 zmian kategorii i montaż sygnalizacji przejazdowej) i 2 przejść dla pieszych, przebudowę sieci trakcyjnej na całej długości, modernizację urządzeń srk z centralizacją urządzeń na stacjach Częstochowa Gnaszyn i Blachownia. Wartość zamówienia: 323 490 000,00 PLN. Termin realizacji:  2013–2015 r.

 

 

Oprócz rewitalizowanej linii nr 61 w latach 2013–2015 prowadzone są następujące inwestycje finansowane ze środków:

– „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 relacji Warszawa–Katowice na odcinku Koluszki–Częstochowa” – POIiŚ poz. 7.1-66, WPIK poz. 34. Całkowita długość zadania – 125,217 km linii, w tym na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie – 33,745 km linii. Wartość zamówienia: 594 459 000,00 PLN. Termin realizacji:  2013–2014 r.

– „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160 i 186 na odcinku Zawiercie–Dąbrowa Górnicza Ząbkowice–Jaworzno Szczakowa” – POIiŚ poz. 7.1-69, WPIK poz. 37. Całkowita długość zadania – 68,540 km linii. Na terenie Zakładu Linii Kolejowych w  Częstochowie ok. 65 km linii. Wartość zamówienia: 439 291 381,95 PLN. Termin realizacji: 2013–2015 r.

– „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 Kalety–Kluczbork – od km 2,600 granica z IZ Tarnowskie Góry – do km 34,800 granica z IZ Opole” – POIiŚ poz. 7.1-70, WPIK nr 38. Długość odcinka linii kolejowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie – 34,800 km linii. Wartość zamówienia: 369 615 000,00 PLN. Termin rea-lizacji: 2013–2015 r.

Zadania realizowane w bieżącym roku a finansowane ze środków budżetowych to: „Linia kolejowa nr 1 Zawiercie–Katowice”.

 

 

Zadanie nr 1

Przebudowa sieci trakcyjnej na szlaku Dąbrowa Górnicza–Będzin w ramach zamówienia. Przebudowa: sieci trakcyjnej na szlaku Dąbrowa Górnicza–Będzin, urządzeń srk na szlaku Zawiercie–Łazy ŁA oraz na stacji Łazy, a także antykorozyjne zabezpieczenie wiaduktu kolejowego na stacji Sosnowiec Główny w ramach zadania inwestycyjnego „Linia kolejowa nr 1 Zawiercie–Katowice”. Wartość zamówienia: 7 011 000,00 PLN. Termin realizacji: 30.11.2013 r.

 

 

Zadanie nr 2

Przebudowa urządzeń srk na szlaku Zawiercie–Łazy ŁA oraz na stacji Łazy w ramach zamówienia. Przebudowa: sieci trakcyjnej na szlaku Dąbrowa Górnicza–Będzin, urządzeń srk na szlaku Zawiercie–Łazy ŁA oraz na stacji Łazy, a także antykorozyjne zabezpieczenie wiaduktu kolejowego na stacji Sosnowiec Główny w ramach zadania inwestycyjnego „Linia kolejowa nr 1 Zawiercie–Katowice”. Wartość zamówienia: 17 797 207,32 PLN. Termin realizacji: 30 listopada 2013 r.

W celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych prowadzone będą w 2014 r. na naszym terenie dwa projekty finansowane ze środków unijnych w ramach POIiŚ:

– POIiŚ 7.1-59 – etap I „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych”, gdzie zakwalifikowano z naszego terenu 5 przejazdów, w tym na linii nr 62 – 1 szt., a na linii 146 – 4 szt.;

– POIiŚ 7.1-80 – etap II „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych” – do przebudowy 2 przejazdy na linii nr 146.

W celu poprawy standardów konstrukcyjnych rozjazdów realizowany będzie w 2014 r. projekt finansowany ze środków unijnych POIiŚ 7.1-71 pt. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”; na terenie IZ Częstochowa zabudowanych będzie 14 rozjazdów, w tym Częstochowa Osobowa – 8 szt., Zawiercie – 2 szt., Przemiarki – 4 szt.

W perspektywie finansowej na lata 2014–2020 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie planowane są projekty rewitalizacji linii kolejowych:

– Finansowane w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – na linii nr 1 Warszawa–Katowice na odcinku Częstochowa–Zawiercie oraz na linii nr 146 na odcinku Częstochowa–Wyczerpy.

– Finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w notatce ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 11.03.2013 r. w rankingu projektów pod względem priorytetu umieszczania ich na liście projektów kluczowych zostały zamieszczone pod pozycją nr 4 linia nr 182, a pod pozycją nr 5 linia nr 62.

– Finansowane w ramach programu TEN-T – projekt ,,Modernizacja Katowickiego Węzła Kolejowego” – trwa opracowywanie studium wykonalności. W ramach tego studium z naszego terenu zakwalifikowane są linie nr: 1, 154, 171 i 182. Realizacja zadania planowana jest od 2015 do 2030 r.  

 

Helmut Klabis

dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.