Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Construction Fairs

12.04.2007

Several important construction fairs have been held in Polish cities in recent months, and we are still looking forward to the world’s greatest event of this kind – the Munich Bauma fair. To make the most of international fairs, it is worth revising some essential vocabulary and expressions.

Several important construction fairs have been held in Polish cities in recent months, and we are still looking forward to the world’s greatest event of this kind – the Munich Bauma fair. To make the most of international fairs, it is worth revising some essential vocabulary and expressions.W ostatnich miesiącach odbyło się w Polsce kilka ważnych targów budowlanych, a przed nami największe tego typu przedsięwzięcie na świecie – monachijska Bauma. Warto zatem zapoznać się z podstawowym słownictwem i zwrotami mogącymi ułatwić nam uzyskanie potrzebnych informacji.

1. Wstaw w odpowiednie miejsca w tekście następujące fragmenty:

a) a comprehensive market overview – wszechstronny przegląd rynku
b) at the decision – making or Director level – z kierownictwa (decydentów) lub zarządu
c) brochures with product features, handouts – broszury z opisem produktu, materiały, prospekty
d) extend their relationship with existing customers – umocnić kontakty z obecnymi klientami
e) numerous prospective customers – liczni potencjalni klienci
f) present their competitive advantage – przedstawić swoją przewagę konkurencyjną
g) talks given by acclaimed scientists – prelekcje prowadzone przez uznanych naukowców

The fair

1. Construction fairs are held every year in virtually every country in the world and have gained enormous popularity as they provide ....................Odpowiedź: wyrażenie a and open the door for future communication between businesses. The fairs can be aimed either at visitors interested in a broader variety of products and services, like the International Construction Fair in Poznań, or focused on a more narrowed type of product and market, like the International Fair of Stone and Stone Machinery in Kielce. The fairs take place in halls or in open areas outdoors, depending on their type and size, and always include other activities or events such as training sessions, workshops, competitions, ....................Odpowiedź: wyrażenie g or visits by government officials.

The exhibitor

2. Since the construction sector of the market is flourishing and the fairs arouse wide interest among buyers, exhibiting at trade fairs offers the vendors a chance to be seen by ....................Odpowiedź: wyrażenie e in a relatively short amount of time. The exhibitors can not only display their product or service in the stand, but also take orders on the spot, build brand awareness, introduce a new product, ....................Odpowiedź: wyrażenie d, create or reinforce their company image.

3. When welcoming prospective clients to their stands, exhibitors have an ample opportunity to discuss the benefits of their products or services and ....................Odpowiedź: wyrażenie f However, as the fairs are arranged in sections and other displays are in close proximity, staff need to be very knowledgeable not only about their own company but also be prepared to give information about competitors or counter their claims.

The visitor

4. Construction fairs are popular among visitors as they are a useful source of information about all of the industry’s latest developments and details about products and services. While walking the aisles and visiting the stands, the visitors receive ....................Odpowiedź: wyrażenie c and other business literature as well as various giveaway items. If they don’t want to carry all the marketing materials around the exhibit hall, the exhibitor can offer to send the product purchasing information by mail to the prospective client’s office.

5. Among those attending fairs there are not only company representatives and union representatives, but also foreign visitors ....................Odpowiedź: wyrażenie b These can be very important in establishing international trade contacts and cooperation.

{mospagebreak}

2. Na podstawie poprzedniego kontekstu, w którym występują w tekście poniższe słowa (1–7), dopasuj do nich definicje lub synonimy (a–g). W nawiasie podano numer akapitu, w którym występuje dany wyraz.

1. aimed at (1)
2. flourish (2)
3. vendor (2)
4. brand awareness (2)
5. in proximity (3)
6. counter (3)
7. development (4)

a) directed at a specified person, goal, object Odpowiedź: wyrażenie 1
b) how familiar consumers are with a brandOdpowiedź: wyrażenie 4
c) nearbyOdpowiedź: wyrażenie 5
d) progress, advancementOdpowiedź: wyrażenie 7
e) prosperOdpowiedź: wyrażenie 2
f) sellerOdpowiedź: wyrażenie 3
g) try to prove that what someone said was not trueOdpowiedź: wyrażenie 6

Warto zwrócić uwagę na pozostałe kluczowe słowa i zwroty, które mogą być przydatne na targach.

a (trade) fair – targi; słowo fair ma w języku angielskim zarówno liczbę pojedynczą (a fair – jedno wydarzenie), jak
i mnogą (fairs – kilka wydarzeń tego typu), podczas gdy w języku polskim występuje ono tylko w liczbie mnogiej. Gdy opisujemy targi konkretnej kategorii, możemy ominąć słowo
trade – np. a construction fair lub a construction trade fair.
to be held, np. a trade fair is held (strona bierna) – targi odbywają się; to hold ma wiele znaczeń, m.in. organizować, mieć (strona czynna) w połączeniu z takimi rzeczownikami jak exhibition, meeting, competition, itp., np. They are holding a meeting in the conference room.
arouse a wide interest among buyers – wzbudzić szerokie zainteresowanie wśród kupujących
exhibit – wystawiać, eksponat; exhibitor – wystawca, exhibition – wystawa, ekspozycja
display – wystawiać, wystawa
stand – stoisko
competition – konkurencja (jako zjawisko), competitor – konkurencja (firma), compete – konkurować
aisle – alejka, przejście (również w samolocie, teatrze, kościele – nawa)
union representatives – przedstawiciele związków zawodowych; (trade) unions – związki zawodowe, shop steward – przedstawiciel związków zawodowych w danym zakładzie
establish international trade contacts – nawiązać międzynarodowe kontakty handlowe
{mospagebreak}


3. Przydatne zwroty. Dopasuj pytania (1–8) do odpowiedzi (a–h).

The visitor – questions:
1. Could I see a list (register) of your key customers?Odpowiedź: wyrażenie c
2. Can I see some samples (próbki) ? Odpowiedź: wyrażenie h
3. Could you prepare a quotation (kosztorys) for 1000 pieces?Odpowiedź: wyrażenie b
4. What are your terms of payment (warunki zapłaty)?Odpowiedź: wyrażenie b
5. What is your usual delivery time?Odpowiedź: wyrażenie e
6. What kind of after–sales service do you offer?Odpowiedź: wyrażenie f
7. Could you send me an information pack?Odpowiedź: wyrażenie a
8. What discounts (zniżki) do you offer?Odpowiedź: wyrażenie g

The visitor – responses:
a) Certainly, could you only fill out this order form?
b) Let me see, I need to look it up. Well, that would be 72 euros per piece.
c) Of course, here you are. As you can see, we work with some of the biggest names in the market.
d) Our normal terms are 100% in advance for a small order, and for bigger orders 25% in advance (on order) (z góry/ przy zamówieniu) and balance (pozostała suma) 75% within 60 days.
e) We can supply directly from stock so delivery is reasonable although exact times would depend on the quantity (ilość) and item being ordered.
f) We have a technical help desk and we can provide replacement machines within 24 hours.
g) Well, we’d be prepared to drop the price to 70 euros if you pay within 30 days.
h) Yes, here’s our most popular model. It is available in a range of sizes (w wielu rozmiarach) and represents excellent value for money (mają doskonałą cenę w stosunku do wartości).


5. Przetłumacz na język angielski, wykorzystując kolejno następujące słowa: attend, launch, indicate, available, stock, display,

1. Czy po raz pierwszy bierzesz udział w tych targach?Is this the first time you’ve attended this fair?
2. Każdego roku ta firma wprowadza na rynek nowy produkt.Every year that company launches a new product
3. Czy może pan wskazać, które produkty są dostępne na składzie?Can you indicate which products are available from stock?
4. To są tylko szkice wstępne. Przygotujemy w tej chwili końcowe plany.These are only preliminary drawings. We are preparing the final plans at the moment
5. Czy w zeszłym roku widziałam ten sam produkt wystawiony na pana stoisku?Did I see the same product displayed on your stand last year?

Study tip!

Bardzo istotnym elementem nauki języka obcego jest opanowanie i używanie jak największej ilości słów i zwrotów. Jednym z niezawodnych sposobów na nauczenie się nowego słowa jest gra w skojarzenia. Gdy chcemy zapamiętać na przykład słowo „sophisticated” – wyrafinowany, wysokiej klasy, itp. – możemy skojarzyć je z Sophią Loren, która jest doskonałym przykładem bycia „sophisticated”. Ta metoda jest nie tylko bardzo skuteczna, lecz również przyjemna i zwiększająca naszą kreatywność. Kojarząc słowa możemy polegać na własnej wyobraźni, lub prosić o pomoc znajomych i rodzinę, nawet jeśli nie znają oni języka angielskiego.

Dobrej zabawy!

Aneta Kaproń

ZAMÓW PRENUMERATĘ


Artykuł zamieszczony 
w "Inżynierze budownictwa", 
marzec 2007.
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube