Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nowe obwodnice na Śląsku

23.10.2008

Podpisano umowy na budowę 3 obwodnic w województwie śląskim: północno – wschodniej obwodnicy Bielska-Białej, obwodnicy Lublińca oraz Siewierza.

Obwodnicę Bielska-Białej w ciągu drogi ekspresowej S69, za kwotę 1 253 mln zł wybuduje konsorcjum firm: Hermann Polska Sp. z o.o., Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "MOSTY-ŁÓDŹ" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR. Roboty potrwają 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. W ciągu drogi krajowej Nr 46 zbudowana zostanie obwodnica Lublińca. Prace potrwają 24 miesiące, a koszt tej inwestycji to 290,3 mln złotych. Obwodnica Siewierza w ciągu krajowej 78 zostanie zbudowana w 26 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. Koszt inwestycji to 283,4 mln złotych. Obwodnicę Siewierza i Lublińca zbuduje Skanska S.A., a prace ruszą w listopadzie bieżącego roku.

Obwodnica Bielska-Białej
Zadanie, jakim jest budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej obejmuje następujące odcinki:
• odcinek I węzeł „Komorowice” do węzła „Rosta”, dł. 2,80 km
• odcinek II węzeł „Rosta” – węzeł „Krakowska”, dł. 3,85 km
• odcinek II węzeł „Krakowska” – węzeł „Mikuszowice”, dł. 5,25 km
Wdrożenie projektu budowy drogi ekspresowej S-69 na przedmiotowym odcinku przyczyni się do: usprawnienia połączeń międzynarodowych w ramach VI  Korytarza TEN-T, zrealizowania szybkiego połączenia na kierunku północ-południe ciągiem dróg ekspresowych z pominięciem centrum Bielska-Białej, zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego regionalnego i miejskiego, zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącej przeciążonej sieci drogowej, przejęcia w decydującej mierze ruchu ciężkiego o nacisku 115 kN/oś na projektowany ciąg dróg do tego przystosowanych, co równocześnie zmniejszy tempo degradacji istniejących ulic w mieście.
Planowana droga ekspresowa jest istotna zarówno w układzie drogowym regionu jak i w układzie międzynarodowym, zapewniając połączenia między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Odcinek I - od węzła Komorowice do węzła Rosta. Na tym odcinku przeprowadzona będzie rehabilitacja (rehabilitacja) nawierzchni wraz z podniesieniem standardu istniejącej drogi krajowej 52 (ul. Niepodległości)do kategorii „S”.
Długość tego odcinka to  2,85 km.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- remont 2 jezdni po 2 pasy ruchu z poszerzeniem pasów awaryjnych
- budowę12 obiektów inżynieryjnych
- budowę 2,4 km ekranów akustycznych
 
Odcinek II - węzeł Rosta – węzeł Krakowska
Długość tego odcinka to 3,85 km
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- budowę 2 jezdni po 2 pasy ruchu 3,5 m
- budowę węzła „Rosta”
- budowę 17 obiektów inżynieryjnych
- budowę 4,9 km ekranów akustycznych

Odcinek II - węzeł „Krakowska” – węzeł Mikuszowice
Długość tego odcinka to 5,25 km.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- budowę 2 jezdni po 2 pasy ruchu 3,5 m
- budowę 2 węzłów drogowych: w. „Krakowska” oraz w. „Mikuszowice”
- budowę 23 obiektów inżynieryjnych
- budowę 7,9 km ekranów akustycznych

Długość tego odcinka to 5,25 km.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
- budowę 2 jezdni po 2 pasy ruchu 3,5 m
- budowę 2 węzłów drogowych: w. „Krakowska” oraz w. „Mikuszowice”
- budowę 23 obiektów inżynieryjnych
- budowę 7,9 km ekranów akustycznych

Nadzór inwestorski sprawuje WS Atkins – Polska Sp. z o.o.

Obwodnica Bielska-Białej w liczbach:
Długość całości inwestycji: 11,9 km
Objętość robót ziemnych: 1,918 mln m3
Ilość mas bitumicznych: 174 tys. ton
Ilość obiektów inżynieryjnych: 52
Ilość ekranów akustycznych: 15,2 km
{mospagebreak}
Północna obwodnica Lublińca w ciągu drogi krajowej nr 46

Budowa obwodnicy północnej części obwodnicy Lublińca stanowi uzupełnienie oddanego do ruchu we wrześniu 2001 roku zachodniego obejścia miasta. Nowe połączenie drogowe pozwoli odciążyć układ miejski, który ze względu na wąski, jednokierunkowe ulice oraz bardzo obciążone ruchem i niewydolne skrzyżowanie DK 46, DK 11 i DW 906 (ul. Mickiewicza, Kilińskiego Stalmacha, ul. Plebiscytowa i Powstańców Śląskich). Ponadto nowe obejście pozwoli na szybsze i komfortowe przemieszczanie się na trasie z Opola – Częstochowy.

Dane techniczne obwodnicy:
• długość – 5,620 km
• klasa drogi – GP
• jezdnia – 2 pasy po 3,5 m
• pobocza bitumiczne – 2 x 2,0 m
• pobocza gruntowe – 2 x 1,5 m

W ramach zadania zostanie wybudowana droga jednojezdniowa klasy GP długości 5,620 m,  7 obiektów mostowych: 6 wiaduktów, 1 estakada, przystanki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej bądź bitumicznej, ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż DK 46, na odcinku wzmocnienia nawierzchni oraz wzdłuż ulicy Głównej i Oleskiej, przebudowa ciągów pieszych, 15 dróg gospodarczych o nawierzchni z kruszywa łamanego dla obsługi terenów przyległych, posesji i terenów rolniczych zlokalizowanych wzdłuż projektowanej inwestycji o łącznej długości 3865 m.

W ramach budowy obwodnicy powstanie węzeł „Lubecko” na włączeniu projektowanej drogi do DK 11 oraz węzeł dwupoziomowy typu „karo” na przecięciu obwodnicy z ul. Jawornicką. Na przecięciu łącznic węzła z drogą lokalną oraz na włączeniu obwodnicy do DK 46 przewidziane są skrzyżowania typu - rondo.

Zadanie obejmuje również przebudowę DK 11 na odcinku 1,52 km, by dostosować ją do parametrów drogi klasy S.

Nadzór inwestorski pełni Lafrentz-Polska Sp. z o.o.

Obwodnica Siewierza w ciągu DK 78

Budowa tej obwodnicy ma ogromne znaczenie dla ruchu tranzytowego drogi krajowej nr 1 (Częstochowa – Bielsko-Biała) i 78 (Gliwice – Tarnowskie Góry – Kielce) oraz dla mieszkańców Siewierza. Oddanie do ruchu nowego odcinka skutkować będzie całkowitym odciążeniem siewierskiego rynku oraz umożliwi swobodny przejazd drogami krajowymi nr 1 i 78, na skrzyżowaniu których dochodzi obecnie do wielu utrudnień w ruchu pojazdów. Skrzyżowanie to jest całkowicie nieprzystosowane do przenoszenie takiej ilości samochodów. Po wykonaniu obwodnicy nastąpi zamknięcie przejazdu poprzecznego przez DK 1 w Siewierzu, co wyeliminuje korki. Komunikacja drogowa z DK 78 odbywać się będzie nową obwodnicą.

Dane techniczne:
• długość - 5,7 km
• klasa drogi  -  GP
• jezdnia – 2 x 7,00 m
• pas dzielący – 4,00 m  (w rejonie węzła 5,50 m)
• pobocza bitumiczne – 2 x 2,00 m
• pobocza gruntowe – 2 x 1,50 m

W ramach zadania zostanie wybudowana droga dwujezdniowa klasy GP długości 5 722 m, 8 obiektów mostowych: 6 obiektów w ciągu projektowanej DK-78, 2 obiekty w ciągu DW-793, dwa przystanki autobusowe na DK-1 o  nawierzchni betonowej, ciągi piesze wzdłuż DK-1, wzdłuż drogi dojazdowej wokół cmentarza, wzdłuż drogi do ulicy Stoczkowej oraz w rejonie ronda wschodniego, 33 drogi gospodarcze dojazdowe do pól zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi łącznej długości 6 806 m.

Południowy przebieg obwodnicy powoduje konieczność przełożenia drogi wojewódzkiej nr 793  Siewierz – Myszków, co wymaga budowy nowego odcinka DW o długości 1,25 km, dla którego przyjęto parametry  klasy G. Połączenie obwodnicy (początek i koniec) z DK 78 zaprojektowano za pomocą skrzyżowań skanalizowanych. Z drogą krajową nr 1 obwodnica łączy się za pomocą węzła typu koniczyna. Nad drogami lokalnymi, które przecina obwodnica zaprojektowano wiadukty bez skomunikowania z obwodnicą. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany przebiegu drogi krajowej nr 1. Budowa obwodnicy nie wymaga wyburzeń budynków mieszkalnych.
Nadzór inwestorski pełni  konsorcjum firm Lafrentz-Polska Sp. z o.o. oraz Invest-Complex Sp. z o.o.

Źródło (tekst): GDDKiA

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube