Europejska sieć instytutów badawczych budownictwa ENBRI

01.02.2007

European Network of Building Research Institutes została utworzona w 1988 r. przez wiodące europejskie instytuty badawcze budownictwa – działające poza ramami wyższych uczelni – z 7 państw dawnego składu UE. Obecnie ENBRI zrzesza instytuty z 22 państw (wykaz instytutów w załączniku). Aby zoptymalizować skuteczność działań, każdy kraj jest reprezentowany przez jedną instytucję. Polskę reprezentuje Instytut Techniki Budowlanej, który został członkiem ENBRI w 2000 r.

European Network of Building Research Institutes została utworzona w 1988 r. przez wiodące europejskie instytuty badawcze budownictwa – działające poza ramami wyższych uczelni – z 7 państw dawnego składu UE. Obecnie ENBRI zrzesza instytuty z 22 państw (wykaz instytutów w załączniku). Aby zoptymalizować skuteczność działań, każdy kraj jest reprezentowany przez jedną instytucję. Polskę reprezentuje Instytut Techniki Budowlanej, który został członkiem ENBRI w 2000 r.
Celem ENBRI jest działanie przy udziale przedstawicieli europejskiego przemysłu budowlanego i Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności, jakości i bezpieczeństwa budownic-twa. Ponadto członkowie ENBRI promują prace badawcze w tym sektorze zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, doradzają przedstawicielom władz i szerokiemu środowisku w kwestii socjalno-ekonomicznych korzyści płynących z inwestycji w badania i rozwój przemysłu budowlanego.

Fot.1. Badania wytrzymałościowe  słupa żelbetowego sprężonego wirowanego na stanowisku stendowym przy jednoczesnym zginaniu i skręcaniu w laboratorium ITB. (Fot. Archiwum ITB)

W ramach sieci ENBRI każdy kraj członkowski ma dostęp do szerokiego zakresu tematycznego oraz doskonałego, często unikatowego wyposażenia badawczego. Każdy instytut członkowski ma własny, niezależny profil działań (w głównym zarysie prac bardzo zbliżony do pozostałych instytutów). Współpraca w ramach ENBRI umożliwia uczestniczenie we wspólnym opracowywaniu wszelkich zagadnień związanych z budownictwem.

Zatwierdzona została nowa strategia ENBRI, której główne cele to: promowanie korzyści z inwestowania w rozwój i badania na rzecz budownictwa; propagowanie współpracy pomiędzy członkami ENBRI, związków z Komisją Europejską i przedstawicielami sektora budowlanego w Europie; informowanie decydentów i szerszych grup odbiorców o kwestiach związanych z badaniami i innowacjami w budownictwie.

Działalność ENBRI w 2006 r.

Intensywna wymiana informacji pomiędzy członkami ENBRI dokonywana jest na spotkaniach Rady Dyrektorów dwa razy w roku, uzupełnianych wizytami technicznymi w laboratoriach, a niekiedy na placach budów.
{mospagebreak}
W roku 2006 podczas spotkań dokonano przeglądu udziału instytutów ENBRI w FP 6 – Szóstym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego (2002–2006). Członkowie ENBRI byli szczególnie aktywni w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, badań w zakresie materiałów i procesów oraz w zakresie technologii informatycznych. Równolegle z FP6 prowadzono wiele innych projektów badawczych finansowanych z UE.

Fot.2. Obrady ENBRI w Instytucie Techniki Budowlanej w maju 2005 roku

Na spotkaniach Rady Dyrektorów omówiono zarysy Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej FP7 (2007–2013), który ma obejmować programy szczegółowe:

Współpraca – zakres tematyczny został rozszerzony względem FP6 z siedmiu do jedenastu priorytetów: zdrowie; żywność, rolnictwo i biotechnologie; technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT); nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi); transport (łącznie z aeronautyką); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna; energia termojądrowa; energia rozszczepieniai ochrona przed promieniowaniem.
Pomysły – wspieranie badań we wszystkich dziedzinach nauki i technologii poprzez tworzenie zespołów konkurujących na szczeblu europejskim.
Ludzie – kontynuacja programu „Marie Curie” z FP6.
Możliwości – wsparcie badań i innowacji w całej Europie i zapewnienie ich możliwie najlepszego wykorzystania.

Tematem spotkań były również założenia Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji – CIP (2007–2013), który został wyodrębniony z FP7 w myśl zasady, że konkurencyjności i innowacji nie można traktować jako aspektów badań naukowych.

Dyrektorzy instytutów przyjęli inicjatywę International Insight – międzynarodowego serwisu wymiany informacji. Powstanie strona internetowa, na której członkowie ENBRI, jako autorytatywne i wiarygodne źródła, będą regularnie umieszczać informacje na temat kluczowych osiągnięć wpływających na funkcjonowanie sektora budowlanego. Zadaniem zrzeszonych w ENBRI instytutów będzie nie tylko dostarczenie informacji do nowo powstałego serwisu, ale również ich rozpowszechnianie w kraju. Wstępnie zatwierdzono sześć obszarów tematycznych, w ramach których ma następować wymiana informacji:  konstrukcje budowlane, fundamenty, materiały i komponenty budowlane; procesy budowlane, IT i zarządzanie; regulacje prawne, certyfikacja, normy; badania działalności gospodarczej i rynku; ogień, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem; zrównoważony rozwój, energia, wewnętrzne i zewnętrzne środowisko.

doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki
Instytut Techniki Budowlanej
mgr Anna Pachman
Instytut Techniki Budowlanej
Instytuty członkowskie ENBRI

BAM – Niemcy, www.bam.de;
BRE – Wielka Brytania, www.bre.co.uk;
SINTEF/BYGGFORSK – Norwegia, www.sintef.no;
IETcc-CSIC – Hiszpania, www.ietcc.csic.es;
CSTB – Francja, www.cstb.fr;
WCTB/CSTC – Belgia, www.cstc.be;
EMI – Węgry, www.emi.hu;
EMPA – Szwajcaria, www.empa.ch;
Enterprise Ireland – Irlandia, www.enterprise-ireland.com;
IBRI – Islandia, www.rabygg.is;
IGH – Chorwacja, www.igh.hr;
INCERC – Rumunia, www.incerc.ro;
ITC – Włochy, www.itc.cnr.it;
ITB – Polska, www.itb.pl;
LNEC – Portugalia, www.lnec.pt;
SP – Szwecja, www.sp.se;
SBi – Dania, www.sbi.dk;
TNO – Holandia, www.bouw.tno.nl;
TSUS – Słowacja, www.tsus.sk;
TZUS – Czechy, www.tzus.cz;
VTT – Finlandia, www.vtt.fi/rte;
ZAG – Słowenia, www.zag.si.

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
styczeń 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.