Dyskusja o tym, co przeszkadza członkom PIIB w pracy, na XV Zjeździe PIIB

30.06.2016

Blisko 200 delegatów reprezentujących wszystkie izby okręgowe uczestniczyło 24 i 25 czerwca br. w Warszawie w XV krajowym zjeździe samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Zjazd otworzył Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, witając przybyłych delegatów i gości.

Wśród gości znaleźli się m.in.: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer, p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Ryszard Gruda, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB, Ksawery Krassowski, prezes Izby Projektowania Budowlanego, Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca PZITS, Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.

 

Ewa Dworska, Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk, Andrzej Cegielnik, Stanisław Karczmarczyk

 

Prezes Dobrucki podkreślił, że choć członkom PIIB nie jest łatwo wykonywać swój zawód – często np. doświadczają skutków niewłaściwego prawa – to wiele zależy od nich samych. Jak wskazują ankiety, zdecydowana większość członków PIIB opowiada się za nadzorem samorządu nad sumiennym wykonywaniem procesu inwestycyjnego.

Na przewodniczącego zjazdu został wybrany Stanisław Karczmarczyk, przewodniczący Małopolskiej OIIB, a w skład Prezydium Zjazdu weszli także: Andrzej Cegielnik (Lubuska OIIB), Ewa Dworska (Śląska OIIB), Roman Lulis (Mazowiecka OIIB) oraz Małgorzata MikołajewskaJaniaczyk (Dolnośląska OIIB).

 

Zbigniew Kledyński

 

Na poprzednich zjazdach wskazywano na niedosyt dyskusji problemowych, toteż tym razem najważniejsze w roku spotkanie przedstawicieli PIIB rozpoczęła debata problemowa pt. „Co przeszkadza, a co pomaga w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB i przewodniczący Komitetu Programowegopowołanego do przygotowania części problemowej zjazdu, zarekomendował delegatom materiał, który powstał w wyniku szeroko zakrojonej dyskusji w okręgachorazprac zespołów, które przygotowały następujące bloki tematyczne: uwarunkowania prawne wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, samorząd zawodowy, dopuszczanie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu.

 

Piotr Korczak

 

Przewodniczący zespołów (Ewa Dworska, Danuta Paginowska, Adam Podhorecki, Mieczysław Grodzki) zaprezentowali wyniki prac poszczególnych zespołów, następnie głos zabrało kilkunastu delegatów. Wskazywali oni na przeszkody napotykane podczas projektowania i realizacji obiektów, mówili, co i jak ich zdaniem należałoby zmienić, np. w zakresie przepisów. Wszyscy opowiadali się za większym wpływem izby na zmiany prawa.

Profesor Kledyński podsumował dyskusję, zaznaczając, że przyjęte przez zjazd stanowisko w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa jest materiałem do dalszych prac, programem na najbliższe lata.

 

Ryszard Trykosko, Andrzej R. Dobrucki

 

Następnie Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła problemy związane z dokonanym zakupem oraz planowanym remontem nowej siedziby Krajowej Rady PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej, ilustrując swoje wystąpienie ciekawymi zdjęciami.

W dalszej części obrad zjazd podsumował prace izby w 2015 r. przyjmując uchwały zatwierdzające sprawozdania organów PIIB i udzielił absolutorium Krajowej Radzie za rok 2015. Przyjął także budżet na rok 2017.

Odbyło się również głosowanie kilkudziesięciu wniosków skierowanych przez okręgowe zjazdy oraz wniosków zgłoszonych już na zjeździe przez delegatów, przy czym znaczna część wniosków została przyjęta do realizacji.

 

Jarosław Kroplewski

 

Podczas XV zjazdu szczególnie zasłużeni dla samorządu zawodowego członkowie zostali odznaczeni Medalami Honorowymi PIIB oraz Odznakami Honorowymi PIIB (szczegóły na www.piib.org.pl). Na wstępie tej uroczystości Ryszard Trykosko, wysoko oceniając współpracę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z PIIB, odznaczył prezesa Andrzeja R. Dobruckiego odznaką honorową „Zasłużony dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa”. Medale Honorowe PIIB otrzymali Ksawery Krassowski (Łódzka OIIB) oraz Tadeusz Tarczyński (Opolska OIIB).

 

Krystyna Wiśniewska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.