Drogowe obiekty inżynierskie – zmiana przepisów rozporządzenia

30.10.2019

We wrześniu 2019 roku zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Omawiamy zmiany.

 

13 września weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

 

Fot. GDDKiA. Przejście górne dla zwierząt.

 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 735, z późn. zm.), w głównej mierze doprecyzowuje lub koryguje obowiązujące przepisy. Wprowadzono wiele rozwiązań, które mają ułatwić realizację inwestycji drogowych. Między innymi dopuszczono do realizacji inwestycji na obiektach objętych ochroną konserwatorską, bez konieczności zachowania warunków wynikających z rozporządzenia, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla użytkowników tych obiektów. Określono nowe wymagania w sprawie bezpieczeństwa pożarowego drogowych obiektów inżynierskich, w tym dla drogowych urządzeń przeciwhałasowych, kabli elektroenergetycznych oraz tuneli. Zaktualizowano wymagania dotyczące stosowania odpowiednich rodzajów cementów i betonów, dostosowując je do wiedzy zawartej obecnie w Polskich Normach. Ponadto zastąpiono zdezaktualizowany system projektowania obiektów na obciążenia ruchome aktualnym systemem opartym na Eurokodach. Zakresem zmian objęto także przepisy dotyczące: sytuowania przepustów, pochylenia jezdni i chodników, spływu wód opadowych z jezdni, stosowania płyt przejściowych, ochrony konstrukcyjnej elementów betonowych i żelbetowych, grubości powłok metalizacyjnych lub metalizacyjno-malarskich na elementach konstrukcyjnych, długości barier dla danych klas dróg.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.