Budowa S1

06.12.2016

Podczas spotkania z samorządowcami w Bielsku-Białej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk skierował do realizacji śląskie odcinki drogi ekspresowej S1.

– Kierowane do realizacji odcinki dróg mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz przepustowość i płynność ruchu w regionie. Nowe inwestycje wpłyną także na wzrost komfortu jazdy. Ułatwią dojazd do portu lotniczego w Pyrzowicach i autostrady A1. Nie bez znaczenia jest również to, że dzięki tym zadaniom uzyskamy ekspresowe połączenie ze Słowacją – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Są to odcinki Podwarpie–Dąbrowa Górnicza, Kosztowy–Bielsko-Biała i obejście Węgierskiej Górki. 56 km drogi ekspresowej S1 zostanie zrealizowanych do 2022 r.

 

 

S1 Podwarpie–Dąbrowa Górnicza

– długość: 7,8 km

– system realizacji: tradycyjny

– lata realizacji: 2019–2021

Głównym celem inwestycji jest przebudowa drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej. Droga ekspresowa S1 Pyrzowice–Dąbrowa Górnicza–Tychy–Bielsko Biała–Cieszyn będzie stanowić połączenie dróg szybkiego ruchu, autostrad A1 (północ – południe) i A4 (wschód – zachód) z aglomeracją śląską, umożliwi również połączenie z przejściem granicznym z Czechami w Cieszynie oraz z przejściem granicznym w Zwardoniu–Mycie ze Słowacją poprzez drogę ekspresową S69/S1.

Przebudowany odcinek drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu w korytarzu drogi S1. Ponadto przebudowa poprawi przepustowość i płynność ruchu w kierunku Pyrzowice–Dabrowa Górnicza–Tychy–Bielsko Biała–Cieszyn. Zmieni się komfort jazdy pomiędzy aglomeracją woj. śląskiego i przyległym terenem z portem lotniczym w Pyrzowicach i autostradą A1.

Droga krajowa nr 1 zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł „Ząbkowice”, przebudowany węzeł „Pogoria” i obiekty inżynierskie, w tym: 2 mosty, 4 wiadukty. Powstaną także 2 kładki dla pieszych. Ponadto wybudowane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska, m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

 

S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Mysłowicach

– długość: 39,7 km

– system realizacji: Projektuj i Buduj

– lata realizacji: 2019–2022

Odcinek ten jest uzupełnieniem europejskiego korytarza nr VI. Stanowi kontynuację S1 na odc. węzeł „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej po nowym śladzie i dalej do granicy z Republiką Czeską w Cieszynie oraz połączenie ze Słowacją.

Droga powstanie w przekroju 2×2 i dopuszczalnym obciążeniu 11,5 t/oś. W ramach tego zadania planowana jest zmiana dotychczasowego przebiegu DK44 i powiązanie jej z drogą S1 w sposób zapewniający obejście miejscowości Bieruń i Oświęcim. Powstanie 8 węzłów „Kosztowy II”, „Lędziny”, „Bieruń”, Oświęcim”, „Wola”, „Brzeszcze”, „Stara Wieś” i „Suchy Potok”. Kierowcy podróżujący tym odcinkiem będą mogli korzystać z 4 miejsc obsługi podróżnych (MOP).

 

S1 Bielsko-Biała–Żywiec – granica państwa na odcinku Przybędza–Milówka, tzw. Obejście Węgierskiej Górki (dawna S69)

– długość: 8,5 km

– lata realizacji: 2018–2020

Ten odcinek drogi ekspresowej S1 przebiegać będzie w granicach administracyjnych gmin: Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka i Milówka na terenie powiatu żywieckiego w województwie śląskim. Odcinek obejścia Węgierskiej Górki połączy wcześniej zrealizowane odcinki: Żywiec–Przybędza i Milówka–Szare.

Zadanie to jest ostatnim etapem budowy drogi ekspresowej S1 Bielsko Biała–Żywiec–Zwardoń (granica państwa). I etap polegał na budowie drogi jednojezdniowej od Żywca do Zwardonia. Etap II obejmuje budowę drogi ekspresowej dwujezdniowej od Bielska-Białej do Żywca (północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej – oddana do ruchu, odcinek Bielsko-Biała–Żywiec w trakcie realizacji). III etap zakłada budowę nowej drogi na odcinku Przybędza–Milówka, która przejmie funkcje trasy tranzytowej w nawiązaniu do realizacji autostrady D3 po stronie słowackiej.

Drogę zaprojektowano o przekroju jednojezdniowym, a na odcinku między tunelami oraz w tunelach zaprojektowano przekrój dwujezdniowy (tunele dwururowe).

Z uwagi na górski charakter trasy, występuje konieczność budowy wielu obiektów inżynierskich. Najdłuższe z nich to dwa podwójne tunele długości ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Białożyński Groń oraz estakady nad dolinami potoków górskich.

 

Źródło: MIiB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in