Budowa hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu w Tczewie

12.02.2019

Widać już pierwsze zmiany na placu budowy hermetycznej hali dojrzewania stabilizatu, która powstaje na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

 

Hala powstaje obok obecnie eksploatowanej hali kompostowni ZUOS Tczew, w której dochodzi do pierwszego etapu obróbki odpadów biodegradowalnych. Drugi etap tzw. stabilizacji odbywał się dotąd na odkrytym placu dojrzewania kompostu, co miało wpływ na zdarzające się okresowo uciążliwości zapachowe dla mieszkańców. Dlatego Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Tczew podjął w zeszłym roku decyzję o budowie nowej hali, która przykryje plac. Zdecydowano, że całość procesu kompostowania zostanie zamknięta w hermetycznym budynku, zaś instalacja oczyszczania powietrza zostanie przygotowana w nowoczesnej technologii – będzie zawierała filtry węglowe, specjalistyczne płuczki i generatory fal ultrafioletowych. Celem jest jak najbardziej skuteczne oczyszczanie powietrza powstającego w procesie kompostowania i zminimalizowanie nieprzyjemnych zapachów wydostających się na zewnątrz.

 

 

– Inwestycję zaplanowaliśmy głównie z myślą o mieszkańcach z osiedli sąsiadujących z zakładem. Zależy nam na ich komforcie. Drugim bardzo ważnym powodem inwestycji jest chęć zwiększenia recyklingu odpadów biodegradowalnych – unijne wymogi stawiane firmom utylizacyjnym z roku na rok są podnoszone, chodzi więc o to, by jak najwięcej odpadów dla dobra środowiska ponownie trafiało do ponownego wykorzystania – mówi Marcin Cejer, prezes ZUOS Tczew.

Wartość całego projektu to 14 670 000 zł netto. Duża część z tych środków, bo aż 9 975 600 zł netto, będzie pochodzić z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całość projektu ma zostać ukończona na początku 2020 r. Ukończenie hali dojrzewania stabilizatu planowane jest na połowę 2019 r.

 

Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Dofinansowanie unijne wynosi 68 % wartości całego Projektu. Realizacja Projektu zapewni optymalizację funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

 

Źródło: newseria.pl

 

Czytaj też: 33 mln zł dotacji na kompostownię w Gdańsku

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in