Brwinów zyskał nowoczesne stacje uzdatniania wody

02.07.2013

Dobiegła końca rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brwinowie i Parzniewie. Wykonawcą prac o wartości ok. 6,8 mln zł brutto była firma Skanska.

Nowa stacja uzdatniania wody w Brwinowie może teraz pracować bezobsługowo i stanowi w pełni niezależny zakład produkcyjny. Zmodernizowana technologia uzdatniania wody zwiększyła wydajność stacji z 80 m³/h do 200 m³/h. Dziś zakład jest w stanie zabezpieczyć zapotrzebowanie na wodę nie tylko miasta Brwinowa, ale stanowi również zabezpieczenie rezerwowe wody dla sąsiednich miejscowości.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brwinowie przy ulicy 11 Listopada rozpoczęła się w październiku 2011 r. Prace polegały na budowie nowej linii technologicznej o wydajności 120 m³/h i powiązaniu jej z istniejącą czynną linią technologiczną o wydajności 80 m3/h.

W ramach zadania wykonaliśmy m.in. budynek „B” w konstrukcji żelbetowo-szkieletowej, który następnie wyposażyliśmy w technologię uzdatniania wody metodą filtracji ciśnieniowej trójstopniowej z napowietrzaniem i odgazowaniem – mówi Zygmunt Szpak, kierownik budowy, Skanska. Inwestycja objęła także budowę zbiornika wyrównawczego nr 3 wody uzdatnionej wraz z kompletnym uzbrojeniem. Jego całkowita pojemność wynosi 655 m³.

 

Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody w Brwinowie

 

Skanska wykonała również rurociągi zewnętrzne wody surowej, wody uzdatnionej i ścieków, osadnik na ścieki technologiczne z płukania filtrów wraz z kompletnym uzbrojeniem.

W istniejącym budynku „A” zrealizowaliśmy roboty demontażowe i rozbiórkowe, dostarczyliśmy i zamontowaliśmy pompownię trzeciego stopnia z armaturą i przewodami, zamontowaliśmy nowe pompy w studniach ujęcia o wydajności 100 m³/h każda. Wykonaliśmy także elektryczne instalacje wewnętrzne, sieci zewnętrzne oraz automatykę – dodaje Zygmunt Szpak.

Inwestycja objęła również rozbudowę stacji uzdatniania wody w Parzniewie, gdzie wymienione zostały urządzenia wewnątrz budynku, a istniejąca linia technologiczna zastąpiona nową instalacją. System w Parzniewie zwiększył swoją wydajność z 18 na 40 m³/h.

W modernizowanych stacjach zastosowaliśmy technologię filtracji ciśnieniowej w filtrach zamkniętych – mówi Aneta Sobańska, kierownik robót, Skanska. – W celu zwiększenia efektu uzdatniania wody użyliśmy nowatorskich rozwiązań – wytworzenie w filtrach poduszki powietrznej, która zwiększa natlenienie wody napływającej do zbiorników filtracyjnych. Dzięki temu woda w filtrach jest lepiej natleniona, a proces uzdatniania zyskuje zdecydowanie lepsze parametry.

Ponadto, nowa technologia odciąża użytkownika od konieczności utylizacji osadu pochodzącego z odpłukiwania filtrów. Trafia on do osadnika, gdzie następuje jego wyklarowanie. Tak sklarowana ciecz może trafiać do kanalizacji sanitarnej czy deszczowej, jest bowiem nieszkodliwym dla środowiska materiałem.

W stacji uzdatniania wody odnotowuje się duże różnice wilgotności. Para wodna skraplająca się na urządzeniach i rurociągach powoduje ich korozję oraz częste uszkodzenia części elektrycznych zaworów czy przepustnic. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, zamontowany został centralny osuszacz powietrza, działający automatycznie zależnie od czujnika wilgoci. Urządzenie to utrzymuje w budynku stałą wilgotność powietrza, zapobiegając skraplaniu się pary wodnej na urządzeniach i rurociągach.

 

Inwestycja była realizowana w ramach projektu: „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in