Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Ceny materiałów budowlanych w latach 2007-2009

25.01.2010

 

W okresie trzech kwartałów 2009 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,7% do analogicznego okresu roku poprzedniego, co było rezultatem wysokiej dynamiki w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

 

 

Budownictwo mieszkaniowe, które w tym okresie wykazywało spadki produkcji, ma niewielki, bo ok. 20-procentowy udział w produkcji budowlanej ogółem. Korzystnie kształtowały się na krajowym rynku budowlanym ceny czynników produkcji.
 
Wyk. 1. Zmiany cen [%] materiałów budowlanych zużywanych
w budownictwie według rodzajów
 
Według badań systemu Sekocenbud w IV kwartale 2009 r. następowała dalsza stabilizacja, a nawet spadek cen podstawowych materiałów budowlanych.
W 2007 r. – kiedy popyt na roboty budowlane był najwyższy – materiały zużywane w budownictwie ogółem podrożały średnio o 17,6%, w tym budowlane o 19,5%, elektryczne o 12,4%, instalacyjne o 8,1% (tabela 1).
Od początku 2008 r. badania Sekocenbudu wskazywały na zmianę trendu wzrostowego. Wzrost cen materiałów budowlanych ogółem w całym roku już nie był tak wysoki jak w 2007 r. i wyniósł zaledwie 2,2%. Przy czym wysoki spadek zanotowały materiały elektryczne – o 24,3%, natomiast nieznacznie wzrosły ceny materiałów budowlanych o 4,6%, a materiałów instalacyjnych o 4%. Tendencja spadkowa tych wskaźników utrzymywała się również w 2009 r. W IV kwartale 2009 r. ceny materiałów zużywanych w budownictwie w stosunku do IV kwartału 2008 r. spadły o 3,9%, w tym najwięcej materiały budowlane o 4,9%. Minimalnie wzrosły ceny materiałów elektrycznych o 1,1%, a instalacyjnych o 1,2% (tabela 1). Narastająco w kolejnych kwartałach procentowe zmiany cen materiałów według rodzajów obrazuje wykres 1.
 
Wyk. 2. Zmiany cen [%] materiałów budowlanych w wybranych grupach
 
Według danych systemu Sekocenbud w analizowanym okresie znaczne odchylenia zmian cen w materiałach budowlanych wystąpiły w grupach materiałów ceramicznych oraz wyrobów hutnictwa żelaza. W tej pierwszej po wysokich wzrostach cen w 2007 r. (prawie 80%) nastąpiła ich korekta w 2008 r. (spadek o 4,2%) oraz w 2009 r. (spadek o 7,1%), natomiast w drugiej grupie (wyroby hutnictwa żelaza) w 2007 r. odnotowano prawie 10-procentowy wzrost, w 2008 r. nieco mniejszy o 5,3%. Od początku roku 2009 obserwowaliśmy stały spadek cen przede wszystkim stali zbrojeniowej, kształtowników i blach stalowych (23,1% w IV kw.). Zmiany cen w pozostałych znaczących grupach materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych przedstawione są w tabeli 2 oraz na wykresie 2.
 
Wyk. 3. Zmiany cen styropianu [zł/m3]
 
Jak wynika z „Informacji o cenach materiałów budowlanych (IMB), elektrycznych (IME) oraz instalacyjnych (IMI)” systemu Sekocenbud, największe zmiany cen odnotowały takie materiały, jak: stal zbrojeniowa (prawie 30% spadku w IV kw. 2009 r. w stosunku do IV kw. 2008 r.), cegła budowlana, pustaki ceramiczne (prawie 3-cyfrowe wzrosty w 2007 r.), przewody i kable elektroenergetyczne (spadki o 45,1% w 2007 r. i 39,8% w 2008 r.). W IV kwartale 2009 r. w porównaniu z IV kwartałem 2008 r. spadki cen nastąpiły dla tak znaczących w robotach budowlanych materiałów, jak: styropian o ponad 20%, cegła budowlana o ponad 10%, pręty stalowe żebrowane od 24 do 28%, przewody elektryczne o 17,5%, natomiast wzrosły ceny rur miedzianych prawie o 10%, kabli o 24%. Wykresy 3–6 przedstawiają zmiany cen tych materiałów w kolejnych kwartałach od I kwartału 2007 r. do IV kwartału 2009 r.
 
Wyk. 4. Zmiany cen cegieł budowlanych [zł/szt.]
 
Należy pamiętać, że ceny materiałów (również stawek robocizny, cen pracy sprzętu) kształtują się na różnym poziomie w zależności od regionu kraju, co potwierdzają prowadzone od wielu lat notowania Sekocenbudu (Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR). I tak na przykład w II kwartale 2009 r. styropian najtaniej można było kupić w regionie podlaskim i pomorskim, najdrożej – w Małopolsce i Warszawie. Regionalne zróżnicowania cen czynników produkcji znajdują odbicie w cenach obiektów, powodując, że ceny identycznych obiektów są różne. Ceny obiektów kubaturowych w Warszawie (ceny najwyższe) są o 18–27% wyższe w stosunku do cen obiektów w województwie świętokrzyskim (ceny najniższe).
 
Wyk. 5. Zmiany cen prętów stalowych żebrowanych [zł/kg]
 
Wyk. 6. Zmiany cen kabli [zł/m]
 
Wyczerpujące informacje dotyczące poziomu cen i wskaźników ich wzrostu znajdują się w następujących wydawnictwach systemu Sekocenbudu:
- Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB,
- Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME,
- Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI,
- Zagregowane wskaźniki wzrostu ZWW,
- Informacja o cenach w budownictwie w latach 2007–2009,
- Raport Sekocenbud.
 
 
Patronem cyklu „Ceny w budownictwie” jest OWEOB Promocja
 
  
www.sekocenbud.pl
 
Materiały
 
Zmiany w %
 
IV kw. 07 r.
IV kw. 06 r.
IV kw. 08 r.
IV kw. 07 r.
IV kw. 09 r.
IV kw. 08 r.
Materiały budowlane ogółem
 
19,5
 
4,6
 
-4,9
 
Materiały instalacyjne ogółem
 
8,1
 
4,0
 
1,2
 
Materiały elektryczne ogółem
 
12,4
 
-24,3
 
1,1
 
Ogółem materiały
 
17,6
 
2,2
 
-3,9
 
Tab. 1. Zmiany cen [%] materiałów zużywanych w budownictwie ogółem i według rodzajów
 
 
Grupa materiałowa
 
Zmiany w %
 
IV kw. 07 r.
IV kw. 06 r.
IV kw. 08 r.
IV kw. 07 r.
IV kw. 09 r.
IV kw. 08 r.
Materiały budowlane
 
Wyroby hutnictwa żelaza
 
9,6
 
5,3
 
-23,1
 
Surowce mineralne, kruszywa
 
13,8
 
6,7
 
2,0
 
Elementy żelbetowe budownictwa kubaturowego
 
23,7
 
4,3
 
-0,8
 
Materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe
 
78,5
 
-4,2
 
-7,1
 
Elementy i wyroby betonowe
 
34,1
 
4,5
 
-2,1
 
Materiały instalacyjne
 
Rury stalowe, stalowe preizolowane
 
6,4
 
5,3
 
1,0
 
Kształtki żeliwne
 
11,9
 
12,1
 
6,6
 
Rury cementowe, betonowe oraz elementy betonowe prefabrykowane
 
9,3
 
7,3
 
2,0
 
Rury i kształtki oraz elementy instalacyjne z metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych
 
13,1
 
2,7
 
1,2
 
Materiały elektryczne
 
Aparatura elektrotechniczna niskiego napięcia
 
19,8
 
10,5
 
7,2
 
Przewody elektroenergetyczne
 
16,6
 
-45,1
 
-6,3
 
Kable energetyczne, teletechniczne i sygnalizacyjne
 
14,1
 
-39,8
 
14,6
 
         
Tab. 2. Zmiany cen materiałów budowlanych w wybranych grupach
 

 

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube