A production meeting – part 1

04.03.2019

Posłuchaj: Pobierz:

[SM – Site Manager, JP – John Pipe, LI – Labour Inspector, CI – Company OHS Inspector, GC – George Cement, TD – Technical Director]

SM: Good morning. Thank you all for coming on time. The agenda for today’s meeting will be as follows: we will discuss OHS issues; then the floor will be taken by the com- pany’s technical director who will present financial results and schedule targets on our construction site; finally we will present what stage our construction works are at.

JP: What time does the meeting finish? At 1 pm I am meeting the gas company to arrange a gas supply.

SM: I hope we’re done by noon. Let’s start then. The OHS issues will be presented today by the Voivodeship Labour Inspector who carried out a comprehensive audit in our company. Mr. Inspector, the floor is yours.

LI: Hello, gentlemen. We already had a chance to get to know each other during the site inspection. I provided you with feedback each time you failed to comply with safe working conditions.

CI: Mr. Inspector, could you please discuss deficiencies related to all working positions?

LI: I leave it to you. You’ve received an audit report that includes all the objections. I want to mention only these that have been ignored most often and can pose a risk to human health or even life. The matter in question is, among others, the lack of protective helmets at work and proper protective equipment when working at heights.

GC: I’d like to say that all my workers have been given helmets and approved safety harnesses and lanyards, which has been confirmed with their signature in the register. In addition, they have completed on-site training regarding the use of these protection measures.

LI: I’m glad it is you who take position on this issue. People under your supervision most often broke these rules. Please, remember that it is not enough to provide helmets, train workers, but you also have to control and hold people accountable. Unfortunately, I have to fine you because you haven’t exercised proper supervision over a group of workers.

GC: Is it necessary? Nothing happened to anyone.

LI: Mr. George, it is only because nobody suffered from any injuries and there were no accidents that you got only a fine.

TD: You’re right. Thank you for your audit remarks. We will discuss them in detail with each other and follow the recommendations. A construction site is a place where accidents are most likely to happen. We all need to be more aware of the risks and comply with OHS regulations. When it comes to me, I will consider imposing additional disciplinary penalties.

Słowniczek/Vocabulary

agenda – porządek obrad, agenda

OHS (occupational health & safety) – BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy)

gas company – zakład gazownictwa

noon – południe

Voivodeship Labour Inspector – Wojewódzki Inspektor Pracy

comprehensive – kompleksowy

audit, inspection – audyt, kontrola

safe working conditions – bezpieczne warunki pracy

deficiency, shortcoming – niedociągnięcie

audit/inspection report – protokół z kontroli

protective helmet – kask ochronny

work at heights – praca na wysokości

safety harnesses – szelki bezpieczeństwa

safety lanyards – liny bezpieczeństwa

on-site training, on-the-job training – szkolenie stanowiskowe

under one’s supervision – pod czyimś nadzorem

to fine sb – nałożyć na kogoś mandat, karać grzywną

disciplinary penalty – kara dyscyplinarna

Użyteczne zwroty/Useful phrases

Thank you for coming on time. – Dziękuję za punktualne przybycie.

The floor will be taken by… – Głos zabierze…

We will present what stage our construction works are at. – Przedstawimy, na jakim etapie robót jesteśmy.

What time does the meeting finish? – O której godzinie kończy się spotkanie?

I hope we’re done with/by… – Mam nadzieję, że wyrobimy się z/do…

The floor is yours. – Oddaję Panu głos.

They can pose a risk to human health or even life. – Mogą stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia.

It has been confirmed with stamp and signature. – Zostało potwierdzone pieczątką i podpisem.

Nothing happened to anyone. – Nikomu nic się nie stało.

Nobody suffered from any injuries. – Nikt nie doznał urazów.

We will discuss it in detail. – Omówimy to szczegółowo.

We are aware of the risks and comply with OHS regulations. – Jesteśmy świadomi zagrożeń i przestrzegamy przepisów BHP

Tłumaczenie

Narada produkcyjna – część 1

[KB – Kierownik Budowy, JR – Jan Rurka, IP – Inspektor Pracy, ZI – Zakładowy Inspektor BHP JC – Jerzy Cement, DT – Dyrektor Techniczny]

KB: Dzień dobry. Dziękuję wszystkim za punktualne przybycie. Porządek dzisiejszej narady będzie wyglądał następująco: omówimy sprawy BHP, następnie głos zabierze dyrektor techniczny firmy, który przedstawi wyniki ekonomiczne i założenia harmonogramu na naszej budowie, następnie my przedstawimy, na jakim etapie robót jesteśmy.

JR: O której godzinie kończy się narada? O 13:00 jestem umówiony z zakładem gazownictwa na podłączenie gazu.

KB: Mam nadzieję, że wyrobimy się do południa. Zaczynajmy zatem. Dzisiaj sprawy BHP przedstawi Wojewódzki Inspektor Pracy, który przeprowadził kompleksową kontrolę w naszej firmie. Panie inspektorze, oddaję Panu głos.

IP: Witam Panów. Mieliśmy okazję poznać się już wcześniej, podczas kontroli na budowie. Na bieżąco przekazywałem Wam uwagi dotyczące nieprzestrzegania przez was bezpiecznych warunków pracy.

ZI: Inspektorze, czy może Pan omówić niedociągnięcia na wszystkich stanowiskach pracy?

IP: To pozostawiam Panu. Otrzymał Pan ode mnie protokół z kontroli, który zawiera wszystkie zastrzeżenia. Ja chcę wspomnieć tylko o tych, które są lekceważone najczęściej, a mogą stanowić zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Chodzi między innymi o brak kasków ochronnych podczas pracy oraz prawidłowych zabezpieczeń przy pracy na wysokości.

JC: Chcę powiedzieć, że u mnie wszyscy pracownicy otrzymali kaski oraz atestowane szelki i liny bezpieczeństwa, co jest potwierdzone ich podpisem w kartotece. Ponadto przeszli szkolenie stanowiskowe dotyczące stosowania tych zabezpieczeń.

IP: Cieszę się, że to właśnie Pan zajmuje stanowisko w tej sprawie. Osoby pracujące pod Pana nadzorem najczęściej łamały przepisy. Proszę pamiętać, że nie wystarczy wydać kaski, przeszkolić pracowników, ale trzeba również kontrolować i egzekwować. Niestety, jestem zmuszony nałożyć na Pana mandat za brak prawidłowego nadzoru nad grupą pracowników.

JC: Czy to konieczne? Przecież nikomu nic się nie stało.

IP: Panie Jerzy, dostał Pan tylko mandat właśnie dlatego, że nikt nie doznał urazów i nie doszło do wypadku.

DT: Ma Pan rację. Dziękujemy za uwagi pokontrolne. Szczegółowo omówimy je w swoim gronie i zastosujemy się do zaleceń. Budowa to miejsce, gdzie o wypadek nietrudno. Wszyscy musimy mieć większą świadomość zagrożeń i przestrzegać przepisów BHP Ze swojej strony zastanowię się nad nałożeniem dodatkowych kar dyscyplinarnych.

Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.