Inżynier Budownictwa 12/2020 (wersja drukowana)

9,90

73 w magazynie

SKU: DRU/IB/12/2020 Kategoria:

Opis

Spis treści:

Wirtualne obrady Krajowej Rady PIIB
Działania KSD w pandemii
GUNB o zakresie sprawdzania projektów budowlanych
Etapowanie budowy
Konferencja dla rzeczoznawców
Posiedzenie KKS PIIB oraz Grupy Medialnej
Cyfrowy projekt budowlany
Szkolenie KKR PIIB i OKR OIIB
Zatarcie kary tylko na wniosek ukaranego
Zmiany w przepisach o transporcie kolejowym a niektóre uprawnienia do projektowania
Bezpieczeństwo rowerzystów na torowiskach tramwajowych
Nowy JPK_VAT w branży budowlanej
Wymiana lub zawieszenie nowych anten na istniejącej budowli w świetle nowelizacji Prawa budowlanego
Obowiązkowe ubezpieczenie OC a prowadzenie działalności gospodarczej
Przydomowe oczyszczalnie ścieków w świetle znowelizowanej ustawy – Prawo budowlane i innych ustaw
Formalizm opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Życie i praca z koronawirusem w tle
Kalendarium
Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego
Wpływ epidemii na budownictwo w 2020 r.
Uproszczone przykłady normowe a rzeczywiste przypadki projektowe
Przyszłość sektora cementowo-betonowego
Kreowanie parametrów i właściwości materiałów a potrzeby rynkowe i możliwości zastosowań
Prefabrykacja 2.0
Wykorzystanie nieniszczących badań diagnostycznych w praktyce
Jak optymalizować telekomunikacyjną kanalizację kablową
Modernizacja zatoki rzecznej
Budowa Ptasiej Wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim
Modern homes
O przeglądach elewacji wentylowanych
Czy zbrojenia niemetaliczne będą coraz popularniejsze?
Jak dobrze wykorzystać ciepło z biogazowni?
Architektoniczno-konstrukcyjne dokonania budowniczych Imperium Khmerskiego
W biuletynach izbowych…

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg

Zobacz także

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in