Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Jeszcze raz o Polskich Normach po angielsku

08.04.2019

Chcielibyśmy zwrócić tutaj uwagę na zaproponowaną w [11] nową formułę przepisów techniczno-budowlanych umożliwiającą niepowoływanie w nich norm. Istotą propozycji nowego modelu jest wydzielenie w przepisach dwóch części, a mianowicie:

– część I (obligatoryjna, bez powoływania norm) – zawierająca wymagania (podstawowe, funkcjonalno-użytkowe wraz z wymaganiami właściwości użytkowych);

– część II (nieobligatoryjna, a więc umożliwiająca odwoływanie się do dowolnych norm, nawet po angielsku) – bardziej szczegółowa, wyrażona w formie warunków technicznych, których zastosowanie stwarza domniemanie osiągnięcia właściwości użytkowych, wymaganych w pierwszej części przepisów.

Przedstawiona formuła nie likwiduje problemu norm w językach obcych, lecz go tylko ogranicza.

Nie sugerowaliśmy, „że normy w języku angielskim… zmuszały do utrzymania produkcji wyrobów mniej innowacyjnych” – czym innym jest utrudnianie rozpoczęcia produkcji nowych wyrobów, a czym innym zmuszanie do utrzymania dotychczasowej produkcji. Trudno się zgodzić z taką interpretacją ustawy o normalizacji, że wyklucza ona innowacyjną funkcję normy. W rozproszonych zakładach produkcji materiałów i wyrobów budowlanych nadal wytwarzane są wyroby o rozwiązaniach technologicznych z lat 80–90. ubiegłego wieku i w tym przypadku każda zmiana wprowadzana przez nowsze normy może być traktowana jako rozwiązanie innowacyjne. Należy także pamiętać, że pomimo uzyskania oceny technicznej (dawniej aprobaty technicznej) na nowy wyrób, w kontroli produkcji niezbędne jest stosowanie Polskich Norm, z których znaczna część jest w języku angielskim

Na zakończenie zwracamy się o większe poszanowanie języka polskiego w codziennym życiu, aby nie wszystkie budynki wysokie w centrach miast miały nazwy „plaza”, „tower” lub „point” oraz aby znany wszystkim apel Mikołaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie Gęsi, iż swój język mają” nie stał się wyłącznie głosem wołającego na puszczy.

W kontekście przywiązania do kultury, tradycji i języka narodowego należy zwrócić uwagę, że: „Wraz z eksportem towarów i usług rozpowszechniają się również wartości uznawane za istotne dla danego narodu. Oznacza to, że dany naród eksportuje nie tylko swoje wyroby, lecz także elementy swojej narodowej kultury (wartości i upodobania)” [12]. Przejawia się tu ponadmaterialne znaczenie innowacji.

 

dr inż. Paweł A. Król

dr inż. Andrzej Pogorzelski

mgr inż. Jan Sieczkowski

 

 

Literatura

 1. Fangrat J., Sieczkowski J.: Budownictwo innowacyjne. Technologie prefabrykowane i modułowe w budownictwie mieszkaniowym. Builder nr 12/2017, s. 58–61.
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010 r. nr 65, poz. 408).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz.U. z 2018 r. poz. 361).
 6. Król P., Pogorzelski A., Sieczkowski J.: Czy powierzchnia użytkowa może być powierzchnią nieużyteczną. Inżynieria i Budownictwo nr 3/2016.
 7. Zieleniewski St., Sieczkowski J.: Powołania norm w przepisach. Normalizacja, nr 6/2005.
 8. Zieleniewski St., Sieczkowski J.: Jeszcze raz o powoływaniu norm w przepisach. Normalizacja, nr 8/2006.
 9. Ciołek W.: Pociągający wdzięk obowiązującej Polskiej Normy. Inżynier Budownictwa 2/2007, s. 28–31.
 10. Sas-Micuń A.: Czy jest problem z obowiązkiem stosowania Polskich Norm? Przepisy techniczno-budowlane a wiedza techniczna. Inżynier budownictwa nr 4/2017.
 11. Wierzbicki St., M. Zieleniewski St., Sieczkowski J.: Propozycja nowej formuły przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków. Inżynieria i Budownictwo nr 9/2009.
 12. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.

 

Czytaj też: Odpowiedź na artykuł: Polskie Normy po angielsku - ułatwienie czy utrudnienie budowlanego procesu inwestycyjnego

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube