Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców

21.07.2015

Konferencja odbyła się 28-29 maja br. w Wiśle w Hotelu Stok i zorganizowana zosta­ła przy współpracy Katedry Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej w Gli­wicach, Związku Mostowców Rze­czypospolitej Polskiej Oddział Gór­nośląski oraz BIG BANG Media.

W konferencji uczestniczyło 281 osób reprezentujących administrację drogo­wą i kolejową, jednostki naukowo-ba­dawcze, biura projektów oraz przed­siębiorstwa wykonawcze, produkcyjne i handlowe związane z mostami. Wyjąt­kowo licznie reprezentowane były stu­denckie koła mostowe polskich uczelni. Spośród zgłoszonych 42 referatów, Komitet Programowy zakwalifikował do publikacji 34 teksty, a 32 zostały zaprezentowane. Wiodącą tematyką konferencji były problemy techniczne związane z szeroko rozumianym wyposażeniem mostów, które ma często decydujący wpływ na trwałość, bezpie­czeństwo i sprawność użytkową obiek­tów mostowych. Referaty wygłaszane były na sześciu sesjach tematycznych, nazwanych kolejno: Problemowa, Wypo­sażenie mostów, Mosty kolejowe, Tech­nologie budowy, Projektowanie mostów oraz Badania konstrukcji mostowych.

 

 

W Sesji Problemowej, pod przewod­nictwem prof. Wojciecha Radom­skiego i Zbigniewa Wójcika z firmy Banimex, wygłoszone zostały trzy referaty generalne. Zbigniew Szweda zaprezentował stan rozwoju infra­struktury administrowanej przez Ka­towicki Oddział GDDKiA. Jerzy Weseli przedstawił teoretyczne podejście do modelowania mostów, ze szczegól­nym uwzględnieniem modeli informa­tycznych. Marek Salamak i Marcin Januszka z Politechniki Śląskiej omó­wili możliwości wykorzystania techno­logii BIM i poszerzonej rzeczywistości w zarządzaniu obiektami mostowymi. Więcej na mostyslaskie.pl.

 

dr hab. Marek Salamak

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube