Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

11.05.2018

W Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie 20 kwietnia br. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady rozpoczął Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB. Zjazd zaszczycili obecnością liczni goście, m.in. parlamentarzyści, władze wojewódzkie, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władze Olsztyna, gospodarze obiektu, prezydenci miast z regionu, przedstawiciele urzędów i instytucji, reprezentanci uczelni wyższych i średnich z regionu, przedstawiciele samorządów zrzeszonych w ramach Forum zawodów zaufania publicznego.

Zjazd poprowadził Janusz Nowak. Przyjęty został porządek obrad, a zgodnie z nim w tym momencie głos zabrali zaproszeni goście. Następnie nagrodzono osoby zasłużone w pracy na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Marek Aleksiejczuk, Kazimierz Nowicki, Lilianna Majewska-Farjan i Teresa Siemiątkowska. Odznaki Srebrne - Michał Anzell, Arkadiusz Gniewkowski, Mariusz Iwanowicz, Jan Kasprowicz, Andrzej Kierdelewicz, Cezary Kondratowicz, Waldemar Możdżonek, Maciej Nowak, Dariusz Stecki i Jan Żemajtys. Nagrodzono również najlepszych uczniów średnich szkół technicznych o profilu budowlanym. Komisja mandatowa potwierdziła prawomocność zjazdu. Protokół odczytała Halina Wasilczuk, przewodnicząca komisji, stwierdzając, że na sali obecnych jest 93,33% ogółu delegatów. Wybrano składy poszczególnych komisji zjazdowych.

 

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-M OIIB

 

Potem rozpoczął się blok sprawozdawczy za lata 2017 i 2018. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady omówił Mariusz Dobrzeniecki. Plan budżetu, jaki został przyjęty przez poprzedni zjazd, został wykonany na poziomie 104%, jeśli chodzi o wpływy, zaś o wydatki - 92%. Przewodniczący przedstawił też skrótowo izbę. Wiesława Kędzierska-Niemyjska, skarbnik izby, stwierdziła, że gospodarkę finansową prowadzono zgodnie z zasadami PIIB. Szczegółowe zestawienie finansowe delegaci otrzymali w materiałach zjazdowych. Andrzej Stasio- rowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przedstawił jej działania. Jacek Zabielski, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, omówił m.in. statystykę spraw kierowanych do sądu. Halina Wasilczuk, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, streszczając sprawozdanie, poinformowała o postępowaniach wyjaśniających OROZ. Franciszek Mackojć, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przypomniał jej zadania. Sprawozdania zostały przyjęte, a Okręgowej Radzie udzielono absolutorium.

 

 

Następnie odbyły się wybory nowych władz izby. Nowym przewodniczącym został ponownie Mariusz Dobrzeniecki. Podobnie, przewodniczącymi poszczególnych organów zostały osoby dotychczas je prowadzące.

Z sali padł jeszcze jeden wniosek, który wyczerpał temat zjazdu i tym samym jego przewodniczący zamknął obrady.

 

Barbara Klem

Zdjęcia: Tomasz M. Wróblewski

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+