Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obwodowe zebrania wyborcze zbliżają się ku końcowi

08.01.2018

W styczniu 2018 r. odbędą się ostatnie obwodowe zebrania wyborcze w okręgowych izbach inżynierów budownictwa i znani będą wszyscy delegaci na XVII Okręgowe Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze. Zostaną wybrane okręgowe władze na kadencję 2018-2022 oraz delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB.

Od października 2017 r. w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa odbywają się obwodowe zebrania wyborcze. Ostatnie zaplanowano na 29 stycznia 2018 r. Do udziału w nich zostali zaproszeni wszyscy czynni członkowie okręgowych izb zgodnie ze stanem liczebnym na 31 sierpnia 2017 r. Patrząc na odbywające się zebrania, trudno nie odnotować, że średnia frekwencji waha się, w zależności od okręgowej izby, w granicach od kilku do kilkudziesięciu procent. Optymistycznym natomiast sygnałem, dającym się zauważyć podczas zebrań, jest coraz większa liczba młodych inżynierów biorących w nich udział i chcących aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu zawodowego. W tej publikacji przedstawiamy krótkie informacje z przebiegu obwodowych zebrań wyborczych w Wielkopolskiej, Opolskiej, Małopolskiej i Śląskiej OIIB.

Od 6 listopada do 7 grudnia 2017 r. w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa odbyło się 9 obwodowych zebrań wyborczych. Cztery zebrania obejmowały okręgi poznańskie i członkowie spotkali się w siedzibie WOIIB w Poznaniu. Pięć zebrań wyborczych odbyło się w delegaturach izby w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Podczas wszystkich zebrań wybrano 170 delegatów na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WOIIB, który odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. Najwyższą frekwencję członków odnotowano w trakcie zebrania w delegaturze w Gnieźnie - 11,27%.

Podczas spotkań poruszano również sprawy istotne dla członków samorządu, m.in.: omawiano możliwości dofinansowania szkoleń i konferencji dla członków WOIIB, w tym także zasady dofinansowania udziału w płatnych konferencjach. Zwracano uwagę na potrzebę organizacji częstszych spotkań informacyjnych w delegaturach.

Przedstawiciele wielkopolskiej izby udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącego jej życia, m.in.: organizacji i przebiegu Dni Inżyniera podczas MTP BUDMA 2018, planowanych konferencji naukowo-technicznych czy też technicznych wyjazdów zagranicznych.

 

Zebranie w Wielkopolskiej OIIB

 

W Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa zgodnie z przyjętą uchwałą wyznaczono 6 obwodów, w których zaplanowano zebrania wyborcze. W czasie ich trwania wybranych zostanie 106 delegatów na okręgowe zjazdy Opolskiej OIIB w kadencji obejmującej lata 2018 -2022. Zebrania rozpoczęły się 17.11.2017 r. Do 15.12.2017 r. odbyło się 5 zebrań, na których wybranych zostało 95 delegatów. Frekwencja na niektórych zebraniach zorganizowanych do połowy grudnia 2017 r. sięgała ponad 15%. W styczniu 2018 r. zaplanowano jeszcze jedno zebranie, w czasie którego poznamy 11 nowych delegatów.

 

Zebranie w Opolskiej OIIB

 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przeprowadziła od 13 do 23 listopada 2017 r. zebrania wyborcze w 8 obwodach: dwa w Krakowie oraz po jednym w Bochni, Tarnowie, Oświęcimiu, Olkuszu, Nowym Sączu, Nowym Targu. Liczba uprawnionych do udziału w nich wynosiła 11 292 osób. Na zebraniach wybrano 156 delegatów na okręgowe zjazdy Małopolskiej OIIB w V kadencji obejmującej lata 2018-2022. W obwodzie krakowskim - 77, bocheńskim - 14, tarnowskim - 13, oświęcimskim - 13, olkuskim - 5, nowosądeckim - 20, nowotarskim - 14. Frekwencja członków izby była stosunkowo niska w odniesieniu do osób uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniach.

W spotkaniach wyborczych uczestniczył Stanisław Karczmarczyk, przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB, wraz z Mirosławem Boryczko, skarbnikiem, informując zebranych o aktualnych sprawach, tematach i działaniach podejmowanych przez izbę, a także odpowiadając wyczerpująco na liczne pytania uczestników. Mówiono o potrzebie dbania o rangę i etos inżyniera, o znaczeniu wiedzy praktycznej oraz solidności w codziennej pracy.

 

Zebranie w Małopolskiej OIIB

 

16 grudnia 2017 r. zakończyły się wybory delegatów na okręgowe zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w V kadencji. Zebrania wyborcze odbywały się od listopada 2017 r. w 7 obwodach wyborczych. Wybrano w: Bielsku-Białej - 32, Częstochowie - 32, Gliwicach - 42, Rybniku - 26, dwóch obwodach w Katowicach - 52 i Sosnowcu - 29 delegatów.

Wybierano ich według klucza branżowego, tj. proporcjonalnie do ilości przedstawicieli poszczególnych branż w danym obwodzie. Razem wybrano 213 delegatów, w tym 119 z branż: budowlanej, wyburzeniowej i hydrotechnicznej; 30 z branż: elektrycznej i telekomunikacyjnej; 40 z branż: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjnej oraz 24 z branż: drogowej, kolejowej i mostowej. W zebraniach uczestniczył Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB, który w wystąpieniach zwracał uwagę na dorobek ŚlOIIB w różnych obszarach działalności, akcentował potrzebę dbania o etykę w zawodzie i konieczność permanentnego szkolenia. Zagadnienia te oraz konsultacje dotyczące dynamicznie zmieniającego się prawa były najczęściej przedmiotem dyskusji.

 

Zebranie w Śląskiej OIIB

 

Do zakończenia cyklu zebrań wyborczych w naszym samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa pozostało już niewiele czasu. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów z okręgowych izb, w których mają się one jeszcze odbyć, do wzięcia w nich udziału i decydowaniu o przyszłości naszego samorządu zawodowego.

 

[Opracowała Urszula Kieller-Zawisza na podstawie materiałów Wojciecha Bilińskiego, Renaty Kicuły, Mirosława Praszkowskiego, Marii Świerczyńskiej]

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+