Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowało Prezydium PIIB

04.12.2017

15 listopada br. odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes PIIB. Na początku obrad Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB, omówił przebieg 24. posiedzenia izb i organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło się 5-8 października br. w Brnie.

Gospodarzami tego spotkania była Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników CĆKAIT) oraz Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ĆSSI). Wiceprezes PIIB poinformował, że w czasie obrad dokonano podsumowania działalności organizacji i izb budowlanych należących do Grupy Wyszehradzkiej. Podczas swojego wystąpienia S. Czarniecki przedstawił problemy i zadania spoczywające na PIIB, m.in. wprowadzenie nowych zasad oraz sformalizowanie szkoleń wśród członków izby, aktywizacja działań w celu pozyskania młodych inżynierów, współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa przy opracowywaniu regulacji prawnych dotyczących budownictwa. Na koniec obrad uczestnicy podpisali deklarację o współpracy, w której zobowiązali się m.in. do przekazania sobie aktualnych tekstów ustaw dotyczących budownictwa i wprowadzonych w związku z nimi przepisów wykonawczych oraz do dalszych wspólnych działań przy wdrażaniu BIM.

W dalszej części posiedzenia Prezydium KR PIIB przewodniczący: Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Marian Płachecki, Krajowej Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Durak i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator - Waldemar Szleper, omówili szkolenia, które były zorganizowane w 2017 r. dla członków poszczególnych organów oraz ich odpowiedników w strukturach okręgowych. Wszyscy podkreślili, że szkolenia takie są potrzebne i wskazane dla lepszego funkcjonowania tych organów, pozwalają pogłębić posiadaną wiedzę ich członkom, zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi i ich wykładnią, oraz wymienić się doświadczeniami z koleżankami i kolegami. Następnie Krystyna Korniak-Figa, przewodnicząca Komisji Wnioskowej, zreferowała realizację wniosków przyjętych na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB.

- Bezpośrednio do XVI Krajowego Zjazdu PIIB delegaci złożyli 23-24 czerwca br. 10 wniosków, z czego 8 zostało przyjętych do realizacji. Natomiast 7 wniosków wpłynęło bezpośrednio do Krajowej Rady PIIB i do XVI Krajowego Zjazdu z okręgowych izb po XVI okręgowych zjazdach. Trzy z nich zostały przyjęte do realizacji, a 4 odrzucono - poinformowała K. Korniak-Figa.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej omówiła stan realizacji poszczególnych wniosków oraz wskazała na ich konkretne rozwiązania, które zostały przekazane uczestnikom posiedzenia w przygotowanych materiałach. Wśród omawianych wniosków znalazły się m.in. dotyczące wyceny usług inżynierskich, współpracy przy tworzeniu programów nauczania szkolnictwa zawodowego i średniego ds. budownictwa, powoływania biegłych sądowych w zakresie budownictwa z grona rzeczoznawców budowlanych lub po zaopiniowaniu przez PIIB. Aktualną sytuację na budowie przyszłej siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie zreferowała D. Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Omówiła także propozycję przygotowania sprawozdania KR PIIB z działalności w 2017 r, a Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, poinformował zebranych o realizacji budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku.

Prezydium Krajowej Rady PIIB przyjęło także uchwałę w sprawie zakupu dostępu dla członków PIIB do następujących usług: „Serwis Budowlany" w wersji Platinum z dostępem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do modułu „Navigator Procedury Prawa Budowlanego", do usługi „e-Bistyp Complex" oraz serwisów: „Prawo Ochrony Środowiska Silver" i „BHP Silver". Dostęp będzie możliwy przez okres 12 miesięcy.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+