Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowała Krajowa Rada PIIB

29.09.2017

6 września br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Obrady prowadził Zbigniew Kledyński, wiceprezes PIIB. Na wstępie Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, omówił projekt regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Zaprezentowany regulamin został po dyskusji przyjęty przez uczestników posiedzenia. Następnie M. Płachecki zreferował regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. Obydwa regulaminy zostały przyjęte przez uczestników obrad stosownymi uchwałami.

Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB, omówiła ramowe dokumenty dotyczące przyszłorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. Dotyczyły one porządku obrad, szczegółowego regulaminu wyborów do organów okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz regulaminu okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Uczestnicy posiedzenia przyjęli uchwałę w przedmiotowej sprawie.

 

 

W dalszej części Zbigniew Kledyński przedstawił formy, zakres oraz ramy organizacyjne zaangażowania PIIB w obchody Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa w 2018 r., które przygotowywane są przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa - ECCE (European Council of Civil Engineers). Zachęcał także przedstawicieli okręgowych izby do współuczestniczenia w przygotowaniach do tych uroczystości, które rozpoczynają się na początku grudnia 2017 r. na Cyprze, a których zakończenie zaplanowano na październik 2017 r. w Londynie.

Włodzimierz Szymczak, przewodniczący Komitetu Sterującego ECCE, który zajmuje się organizacją Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa, zaznaczył, że głównym celem obchodów jest zaprezentowanie społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa oraz przybliżenie, na czym on polega i jak ważną rolę odgrywa. Podkreślił, że każdy z nas żyje w świecie stworzonym, zaprojektowanym i wybudowanym przez inżynierów budownictwa, chociaż czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego tak ważna jest promocja i nagłośnienie roli inżynierów budownictwa na arenie międzynarodowej. Koordynowanie działań związanych z obchodami Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa w 2018 r. powierzono Zygmuntowi Meyerowi, przewodniczącemu Komisji Współpracy Zagranicznej PIIB.

D. Gawęcka w dalszej części obrad zaprezentowała aktualny stan prac w budynku przeznaczonym na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Dokładanie zrelacjonowała poczynione już roboty.

Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium KR PIIB zapoznali się także z realizacją budżetu za 7 miesięcy 2017 r., którą omówiła Krystyna Korniak-Figa, zastępca skarbnika PIIB. Przyjęto także projekt terminarza posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w I półroczu 2018 r. KR PIIB podjęła także uchwałę w sprawie nadania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkom: Kujawsko-Pomorskiej, Pomorskiej, Łódzkiej i Małopolskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+