Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Czego brakuje rusztowaniom - przepisy a praktyka

12.03.2019

Co do rodzaju robót obsługiwanych przez badane rusztowania większość (70 przypadków) stanowiły budowy nowych obiektów, a wśród 50 pozostałych najliczniejsze (29 sztuk) towarzyszyły robotom elewacyjnym, głównie dociepleniom, w istniejących budynkach. Sto rusztowań stanowiło wyposażenie budów realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, 20 obsługiwało roboty realizowane na podstawie zgłoszenia. Co ciekawe, jedynie w 16 przypadkach rusztowania wzniesiono na podstawie indywidualnego projektu. W czterech przypadkach nie udało się pozyskać na ten temat informacji, a aż 100 rusztowań, wg deklaracji kierujących robotami, zbudowano jedynie na podstawie instrukcji producenta (przy czym kształt i układ rusztowań nie zawsze uzasadniały podjęcie takiej decyzji). Rysunek 2 przedstawia charakterystykę próby pod względem własności rusztowań i rodzaju podmiotu, który dokonał ich montażu. Jak widać, znaczącą pozycję na rynku mają specjalistyczne firmy wypożyczające rusztowania.

 

 

Rys. 2. Rusztowania w próbie według właściciela i podmiotu wykonującego montaż

 

Ocena rusztowań - stan komponentów a bezpieczeństwo

Tabela 1 przedstawia przyjęty przez badaczy podział na komponenty i sposób oceny ich stanu. Celowo niektóre komponenty zostały podzielone - na przykład bariery ochronne rozpatrywane są w podziale na poręcze (komplet oznacza obecność górnej i dolnej) i deski krawężników, a strefę niebezpieczną rozpatrywano w osobnych kategoriach: samo wydzielenie strefy (jej szerokość i sposób oznakowania) oraz daszki zabezpieczające i osiatkowanie, których zastosowanie umożliwia zwężenie strefy niebezpiecznej [3, 4, 5].

Analizowane typy błędów ukształtowania komponentów (tabela) mogą wynikać z błędów popełnionych w trakcie montażu (użytkownicy nie mają na nie wpływu, są to błędy o charakterze trwałym) oraz z działania użytkowników (np. zdejmowanie poręczy, błędy mają charakter tymczasowy). W trakcie badań nie dokonywano między nimi rozróżnienia, uznając je za jednakowo istotne i trwałe cechy badanego rusztowania.

 

Tab. Ukształtowanie rusztowania ze względu na BHP - komponenty i sposób ich oceny

Komponent

Ocena - destymulanta w skali 1 (źle) - 0 (dobrze)

Wydzielenie strefy niebezpiecznej rusztowania

 1. - wydzielenie prawidłowe, fizycznie zapobiega przypadkowemu wejściu postronnych w strefę spadania przedmiotów i jest odpowiedniej szerokości lub odpowiednio zabezpieczona

      0,5 - prawidłowe ostrzeżenia bez fizycznych utrudnień wejścia, rusztowanie nie  zagraża postronnym

 1. - brak ostrzeżeń (osoby postronne mogą przypadkiem wejść w niebezpieczną strefę) lub wydzielono stanowiska pracy za blisko rusztowania

Stosownie do § 20-22 rozporządzenia [6]

Daszki

zabezpieczające

 1. - nie ma zagrożenia pracowników budowy i osób postronnych (daszek zbędny lub wykonany prawidłowo)

       0,5 - zabezpieczenie wykonano, ale budzi wątpliwości (za wąskie, zbyt mały wysięg, nieszczelne, może powstrzymać spadające przedmioty, ale nie w każdej sytuacji)

 1. - brak/nieprawidłowe - osoby postronne lub pracownicy niewystarczająco chronieni przed upadkiem przedmiotów z rusztowania

§ 21, 22, 118, 119 rozporządzenia [6]

Piony

komunikacyjne

 1. - pełne, prawidłowo skonfigurowane i w dostatecznej liczbie (usytuowane nie więcej niż 20 m od najdalej położonego stanowiska roboczego)

0,5 - bezpieczne, lecz niewygodnie skonfigurowane (dalekie od rozmieszczenia w jednej linii, usytuowane przy szczycie rusztowania)

 1. - jeśli skłaniają do zachowań niebezpiecznych, są uszkodzone (np. wyłamane szczeble drabiny, brakuje poręczy w pionie komunikacyjnym)

Uwaga: jeśli w badanej części rusztowania nie ma pionu komunikacyjnego, analizowano pion z sąsiedniej części będący w ciągu komunikacyjnym badanego rusztowania i bezpieczeństwo przejścia na badaną sekcję rusztowania § 112 i 113 rozporządzenia [6]

Poręcze

wewnętrzne

0 - gdy komplet (o ile potrzebne, czyli odległość pomostu >20 cm od ściany lub brak gdy poręcze zbędne, w przeciwnym wypadku ocena = k, gdzie k iloraz liczby pól rusztowania z brakiem choć jednej poręczy do całkowitej liczby pól wymagających użycia zabezpieczenia § 15, 106, 115 rozporządzenia [6]

Krawężniki

wewnętrzne

0 - gdy komplet (o ile potrzebne, czyli pomost w odległości >20 cm od ściany) lub brak, gdy zbędne, w przeciwnym wypadku ocena = k, gdzie k iloraz liczby pól rusztowania z brakiem krawężnika do całkowitej liczby pól wymagających użycia zabezpieczenia

§ 15, 106, 115 rozporządzenia [6]

Krawężniki

zewnętrzne

0 - gdy komplet, w przeciwnym wypadku ocena = k, gdzie k iloraz liczby pól rusztowania z brakiem krawężnika zewnętrznego do całkowitej liczby pól rusztowania; w zakres wchodzą też krawężniki w szczytach rusztowania § 15, 106 rozporządzenia [6]

Poręcze

zewnętrzne

0 - gdy komplet, w przeciwnym wypadku ocena = k, gdzie k iloraz liczby pól rusztowania z brakiem choć jednej poręczy do całkowitej liczby pól rusztowania; w zakres wchodzą też poręcze czołowe w szczytach rusztowania § 15, 106 rozporządzenia [6]

Pomosty

0 - gdy pomosty zdrowe i poprawnie zamocowane, w przeciwnym razie (złamania pomostu, brak pomostu, luźny „przerzut”, niezabezpieczona przestrzeń na połączeniu sekcji rusztowania - niezapewnienie) ocena = k, gdzie k iloraz liczby nieprawidłowych pól do całkowitej liczby pól § 15, 106 rozporządzenia [6]

Inne elementy grożące zaczepieniem lub potknięciem („potykacze”)

0 - gdy brak;

gdy występują takie elementy (np. kotwa z wystającą rurą na nieoczekiwanej wysokości, część konstrukcji w kolizji z przestrzenią roboczą rusztowania) ocena = k, gdzie k iloraz liczby pól zawierających „potykacze” i całkowitej liczby pól

Siatki

0 - gdy jest (lub brak gdy zbędna), 1 jeśli brak, a potrzebna;

siatka potrzebna, gdy rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych § 119 rozporządzenia [6], [3]

Wysięgniki

transportowe

(„wciągarki”)

 1. - gdy wspornik systemowy z mocowaniem dwupunktowym i prawidłowym kotwieniem rusztowania w poziomie mocowania wysięgnika i niżej albo gdy brak wysięgnika
 2. - jeśli wysięgnik budzi wątpliwości (brak odpowiedniego kotwienia słupka z wciągarką, rozwiązanie chałupnicze, w tym jednopunktowe mocowanie wysięgnika); jeśli na rusztowaniu znajduje się kilka wysięgników, oceniano najgorszy przypadek

Uziemienie

 1. - gdy odległość między uziomami wynosi nie więcej niż 12 m
 2. - gdy uziomy rzadsze niż 12 m lub brak uziemienia § 110 ust. 3 rozporządzenia [6], [7], [3]

Instalacja

odgromowa

 1. - gdy jest zwód pociągnięty od góry do dołu lub rusztowanie połączono ze zwodem pionowym budynku, a rusztowanie jest prawidłowo uziemione
 2. - w przeciwnym przypadku § 117 rozporządzenia [6], [3]
 
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube