Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

26.10.2018

Dla budynków ZL klasa odporności pożarowej zależy od wysokości i kategorii ZL. Dla budynków PM i IN - od gęstości obciążenia ogniowego i liczby kondygnacji.

 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej elementów budynku - przykłady:

R 15 (nośność elementu konstrukcyjnego)

E 30, EI 30 (szczelność ogniowa i szczelność/izolacyjność elementu nienośnego)

B30030 - klapy dymowe odpowiednie przy temperaturach dymu nieprzekraczających 300oC.

 


Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych i elementów budynków, z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych

A1

A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s3,d0
A2-s1,d1 A2-s2,d1 A2-s3,d1
A2-s1,d2 A2-s2,d2 A2-s3,d2
B-s1,d0 B-s2,d0 B-s3,d0
B-s1,d1 B-s2,d1 B-s3,d1
B-s1,d2 B-s2,d2 B-s3,d2
C-s1,d0 C-s2,d0 C-s3,d0
C-s1,d1 C-s2,d1 C-s3,d1
C-s1,d2 C-s2,d2 C-s3,d2
D-s1,d0 D-s2,d0 D-s3,d0
D-s1,d1 D-s2,d1 D-s3,d1
D-s1,d2 D-s2,d2 D-s3,d2
E          E-d2
F


 

Odporność dachów na ogień zewnętrzny:

BROOF (t1), FROOF (t1)

Określenia dotyczące rozprzestrzeniania ognia:

NRO, SRO, silnie rozprzestrzeniające ogień.

Wysokość budynku - dla celów WT; mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej.

Kondygnacja nadziemna - kondygnacja niebędąca kondygnacją podziemną.

Kondygnacja podziemna - kondygnacja zagłębiona ze wszystkich stron budynku co najmniej do połowy jej

Konstrukcja dachu - konstrukcja nośna.

Przekrycie dachu - przegroda (jedno- lub wielowarstwowa) osłaniająca od strony zewnętrznej dach przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Elementy wyposażenia dachu: klapy dymowe, klapy wentylacyjne, świetliki, wyłazy dachowe.

Klapy dymowe - urządzenie przeznaczone do grawitacyjnego odprowadzania gazowych produktów spalania oraz ciepła powstającego podczas pożaru. Klapy wentylacyjne - urządzenie przeznaczone do wentylacji naturalnej pomieszczenia oraz doświetlenia.

 

Krzysztof Bagiński, Mercor

Maria Dreger, Rockwool

Stowarzyszenie DAFA

 

Uwaga: Treść artykułu nawiązuje do publikacji technicznej, opracowanej przez ekspertów DAFA: Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA w postaci publikacji technicznych dostępne są na: www.dafa.com.pl.

 

*Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych są przedmiotem załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube