Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

26.10.2018

Kilka faktów o pożarze

Pożar może się zdarzyć tylko wtedy, gdy jednocześnie występują trzy czynniki: paliwo, tlen, w ilości dostatecznej do spalenia paliwa oraz źródło ognia (w postaci płomienia i/lub wysokiej temperatury). Paliwem potencjalnie może być każdy palny przedmiot lub materiał. Może się zapalić bezpośrednio od płomienia albo ulec samozapłonowi lub samozapaleniu. Jeśli paliwa jest więcej, a ogień nie zostanie ugaszony na tym wczesnym etapie, może dojść do jego dalszego rozprzestrzeniania i rozwoju pożaru. W pożarze poza płomieniami i wysoką temperaturą istotnymi czynnikami niebezpiecznymi są dym i toksyczne gazy. Mając świadomość zagrożeń, ludzie mogą zarówno ograniczyć możliwość wystąpienia pożarów, jak również wpływać na zmniejszenie ich możliwych szkodliwych skutków dla zdrowia i życia, mienia, gospodarki, środowiska naturalnego.

Ten ostatni aspekt staje się coraz istotniejszy, zwłaszcza w przypadku pożarów dużych hal magazynowo-przemysłowych. W Holandii już przed laty szacowano, że szkody w środowisku spowodowane rocznie przez pożary są porównywalne z tymi, które są skutkiem transportu samochodowego. W Polsce również się już zdarzało, że trwające wiele godzin pożary dużych hal nie tylko zanieczyszczały atmosferę, ale i prowadziły do długotrwałych skażeń wód gruntowych. Wystarczy, że pozostałości po pożarze wraz z wodą używaną podczas akcji gaśniczej dostaną się do gruntu.

 

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu

Klasy rekcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501:2008

Niepalne

A1
A2-s1,d0           A2-s2,d0           A2-s3,d0

Palne

niezapalne

A2-s1,d1          A2-s2,d1            A2-s3,d1                A2-s1,d2          A2-s2,d2            A2-s3,d2           B-s1,d0            B-s2,d0              B-s3,d0             B-s1,d1            B-s2,d1              B-s3,d1            B-s1,d2            B-s2,d2              B-s3,d2

trudno zapalne

C-s1,d0            C-s2,d0             C-s3,d0             C-s1,d1            C-s2,d1             C-s3,d1            C-s1,d2            C-s2,d2             C-s3,d2            D-s1,d0            D-s1,d1             D-s1,d2

łatwo zapalne

D-s2,d0            D-s3,d0                                    D-s2,d1            D-s3,d1                                     D-s2,d2            D-s3,d2                                               E
E-d2
F

Niekapiące

A1
A2-s1,d0         A2-s2,d0             A2-s3,d0
B-s1,d0           B-s2,d0              B-s3,d0           C-s1,d0           C-s2,d0              C-s3,d0            D-s1,d0           D-s2,d0              D-s3,d0

Samogasnące

co najmniej E

Intensywnie dymiące

A2-s3,d0         A2-s3,d1            A2-s3,d2          B-s3,d0           B-s3,d1              B-s3,d2             C-s3,d0           C-s3,d1              C-s3,d2            D-s3,d0           D-s3,d1              D-s3,d2                     E                                            E-d2                            
F

 

Wymagania ppoż. a klasyfikacje ogniowe

Powszechnie obowiązujące wymagania techniczno-budowlane, w szczególności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) dotyczące materiałów, wyrobów, całych rozwiązań lub elementów budowlanych, wyrażane są poprzez różne klasyfikacje ogniowe:

  • reakcję na ogień wyrobów budowlanych,
  • określenia dotyczące stopnia rozprzestrzeniania ognia, w tym odporność dachów na ogień zewnętrzny,
  • klasyfikację w zakresie odporności ogniowej.

Zasady poszczególnych klasyfikacji opisane są szczegółowo w normach (reakcja na ogień, odporność ogniowa) lub w normach i przepisach (rozprzestrzenianie ognia).

Każda z klasyfikacji jest jednoznacznie związana z określoną metodą lub metodami badawczymi i związanymi z tym kryteriami.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube