Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Następnym obszarem naszego zainteresowania mogą być, tak u nas popularne, pale CFA. Montując na maszynie bazowej Junttan głowicę obrotową (od 30–400 kNm ) i system docisku 400 kN otrzymujemy możliwość wykonywania tych pali o średnicy do 1200 mm oraz o długościach do 33 m.
Zamieniając z kolei wiertło CFA na wiertło do pali wkręcanych mamy kolejną technologię wykonywania pali.
Teraz pozostaje nam tylko wymiana wewnętrznej części głowicy i narzędzia roboczego, aby wykonywać pale wielkich średnic do 2500 mm i 60 m długości bez osłony.
Niektóre prace wymagają zastosowania rur osłonowych, a to z kolei wymaga jedynie dodania do maszyny oscylatora i mamy pale wielkośrednicowe w osłonie rurowej o maksymalnej średnicy 2000 mm i głębokości do 62 m.
Mając takie zaplecze, pozostaje tylko podjąć kolejne wyzwanie i rozszerzyć ofertę o tzw. jet-grouting. Tutaj znanym i uznanym producentem jest firma Metax, oferująca najwyższej klasy mieszalniki wysokoobrotowe oraz pompy wysokociśnieniowe.
{mospagebreak}

Maszyna Junttan z powodzeniem także wykona szereg prac z zakresu technik wibracyjnych. Wystarczy wyposażyć ją w jedną z głowic wibracyjnych firmy Dieseko PVE, która oferuje zarówno głowice o standardowej częstotliwości, zmiennej częstotliwości, jak również wibratory z unikalnym mechanicznym systemem zmiany momentu mimośrodowego typu VM. Wibratory wysokiej częstotliwości ze zmiennym momentem obrotowym posiadają nie tylko nastawną częstotliwość (od 0 do 2300 obr./min), ale również regulację wag mimośrodowych, dzięki czemu uzyskuje się możliwość całkowitej kontroli nad parametrami pracy wibratora. Taka jednostka pozwoli nam z powodzeniem wykonać przesłony przeciwfiltracyjne na wałach, wwibrować larseny, grodzice, w tym także, dzięki pełnej kontroli parametrów, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Głowice wibracyjne Dieseko PVE z własnym zasilaczem mogą pracować także na dowolnym żurawiu.
Zakładając teraz specjalne narzędzie – wibroflot – do głowicy wibracyjnej uzyskujemy możliwość wykonywania kolumn żwirowych, kamiennych i piaskowych, a także pali vibro.


Niektóre budowy mają ograniczenie w przekazywaniu wibracji i w takich przypadkach idealnym rozwiązaniem jest założenie na Junttana wciskarki do grodzic firmy Dieseko PVE.
Uniwersalność, wielozadaniowość i sprostanie potrzebom rynku i klientów to motto firmy Junttan, która zaprojektowała i stworzyła szeroką gamę hydraulicznych urządzeń palowniczych – odkrycie ich możliwości to klucz do sukcesu.
Dostawcą zaprezentowanych powyżej jednostek, osprzętu oraz innych urządzeń pomocniczych jest firma KDM Dariusz Mazur, która oferuje sprzedaż, wynajem oraz serwis urządzeń, jak również służy fachowym doradztwem swoim klientom.
Bliższe informacje na: ww.kdm.net.pl
Zachęcamy także do kontaktu:
kdm@kdm.net.pl lub022 4994680

Wielozadaniowe palownice JUNTTAN

Junttan to niekwestionowany lider w swojej klasie. Jego główne zalety to m.in.: teleskopowy maszt samopodnoszący, rozsuwane gąsienice i nisko umiejscowiony środek ciężkości...Firma AARSLEFF udostępnia projektantom na swojej stronie www.aarsleff.com.pl szereg narzędzi i materiałów umożliwiających poprawne i bezpieczne projektowanie posadowienia na palach prefabrykowanych. W zakładce „serwis projektowy” (www.aarsleff.com.pl/serwis.php) udostępniony został m.in. katalog rozwiązań konstrukcyjnych typowych pali prefabrykowanych o przekrojach 250x250 mm, 300x300 mm i 400x400 mm. Katalog rozwiązań typowych opracowano z uwzględnieniem wszelkich aspektów związanych z technologią produkcji, transportem i instalacją pali prefabrykowanych. W projekcie fundamentu palowego, w przypadku szczególnie niekorzystnych warunków pracy pala w gruncie, elementy typowe mogą wymagać dozbrojenia dla zwiększenia nośności przekroju na zginanie lub zmniejszenia rozwarcia rys. W takim przypadku pale wytwarzane są na zamówienie pod ściśle określone w projekcie fundamentów i specyfikacji technicznej wymagania kontraktu.
Pale prefabrykowane wytwarzane są zgodnie z normą PN-EN 12794:2005 Prefabrykaty betonowe. Pale fundamentowe oraz aprobatami technicznymi ITB, IBDiM i CNTK w wytwórni prefabrykatów KPB Kutno (www.kpbkutno.pl). Podstawową charakterystykę produkowanych pali prefabrykowanych oferowanych przez firmę AARSLEFF podano w tabeli 1.


Na wykresie 1 podano charakterystykę nośności trzonu wprowadzonego do oferty pala prefabrykowanego o wymiarach 250x250 mm, poddanego jednoczesnemu działaniu siły osiowej N i momentu zginającego M działającego prostopadle do boku pala. Charakterystykę sporządzono według zasad określonych w normie Eurocode 2.
Instalacja pali prefabrykowanych w gruncie odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12699:2003. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
Szablon przykładowej szczegółowej specyfikacji technicznej opisującej proces instalacji żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych jest również dostępny na stronie internetowej firmy AARSLEFF.
W tabeli 2 podano zakres typowych zastosowań pali prefabrykowanych w zależności od wielkości przekroju poprzecznego.
Oprócz typowych zastosowań współczesna technologia żelbetowych, wbijanych pali prefabrykowanych pozwala na realizację zupełnie wyjątkowych fundamentów palowych. W 2007 roku firma AARSLEFF zainstalowała żelbetowe pale prefabrykowane wbijane o rekordowej w Polsce długości 43 m (fot. 3). Uzyskiwanie takich długości pali możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii łączenia pali (fot. 2).

{mospagebreak}

Technologia wbijanych, żelbetowych pali prefabrykowanych pozwala na określenie nośności wszystkich pali w fundamencie w oparciu o:
badania nośności pali metodą statyczną zgodnie z PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych;
badania nośności pali metodą dynamiczną oraz
wpędy pali zmierzone w czasie instalacji.

Stosowane procedury (projekt palowania - badania nośności pali na palach testowych - weryfikacja założeń projektowych w oparciu o wyniki badań nośności - palowanie zasadnicze) w praktyce wykluczają możliwość wykonania wadliwego fundamentu palowego.
Pale prefabrykowane ze względu na nośność w gruncie projektowane są zazwyczaj zgodnie z wymaganiami normy PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. Kalkulator pali prefabrykowanych Aarsleff ogólnie dostępny na stronie internetowej firmy AARSLEFF (www.aarsleff.com.pl/serwis.php) znakomicie ułatwia i przyśpiesza proces tych obliczeń. Program umożliwia obliczenie nośności pionowej w gruncie (wciskanie i wyciąganie) pali prefabrykowanych wbijanych o przekrojach 250x250 mm, 300x300 mm i 400x400 mm, pojedynczych i w grupie, wg zasad podanych w normie PN-83/B-02482 i komentarzu M. Koseckiego do polskiej normy palowej. Program oblicza nośność pali:
z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia tarcia negatywnego,
z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia warstw świeżego nasypu oraz
automatycznym lub określonym przez użytkownika poziomem interpolacji.

Kilka interesujących opcji poszukiwania optymalnego rozwiązania posadowienia na palach pozwala na:
określenie minimalnej długości pala przy wymaganej nośności na wciskanie lub/i na wyciąganie,
określanie nośności dla pali z zadanego przedziału długości lub/i
określanie nośności pali dla całego zdefiniowanego profilu gruntowego.

Różne formaty i zakresy wydruku/zapisu danych oraz wyników obliczeń umożliwiają swobodne ich wykorzystanie (tekst, grafika) we własnych raportach obliczeniowych użytkownika. Wbudowana w program przeglądarka typowych rysunków konstrukcyjnych pali w formacie .pdf oraz dołączona do programu baza rysunków konstrukcyjnych pali w formacie .dwg pozwala na szybkie dobranie właściwego pala oraz skompletowanie potrzebnej dokumentacji projektowej. Program posiada wbudowaną instrukcję obsługi w formacie PDF.Program został przetestowany w pracowni projektowej firmy AARSLEFF w zakresie zgodności obliczeń z zasadami podanymi w normie PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
Więcej informacji na temat żelbetowych, wbijanych pali prefabrykowanych można znaleźć w serwisie internetowym www.aarsleff.com.pl.

 
 
dr inż. Dariusz Sobala
Pracownia Projektowa
Aarsleff Sp. z o.o.
35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 27H
e-mail: dso@aarsleff.com.pl
internet: www.aarsleff.com.pl
Żelbetowe pale prefabrykowane

Pale prefabrykowane o nowym, mniejszym przekroju 250 x 250 mm już w zasięgu ręki.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube