Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB. Analiza postępowań z 2018 roku

20.09.2019

Ile spraw wpłynęło do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB? Czego dotyczyły postępowania? Jakie zapadły rozstrzygnięcia?

Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB – podstawa prawna funkcjonowania organu

Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako organ Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa działa na mocy art. 28 ust. 1 pkt 5 i art. 37 ustawy dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1725),

 

Działalność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego prowadzona jest w oparciu o zasady określone w § 14 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz w Regulaminie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – dokumentów poprawionych i uzupełnionych przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.

 

Fot. stock.adobe / Cmon

Posiedzenia sądu dyscyplinarnego

W 2018 roku Przewodniczący KSD powołali łącznie 24 składy orzekające:

 • I instancja 3-osobowa: 9 składów
 • II instancja 5-osobowa: 15 składów  

Ogółem odbyło się 7 posiedzeń niejawnych składów orzekających KSD oraz 2 rozprawy.

 

Polecamy też: Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Statystyki 2018

Działalność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB

W 2018 r. do KSD wpłynęło łącznie 26 spraw (9 do I instancji i 17 do II instancji). Podział ze względu na rodzaj trybu odpowiedzialności wyglądał następująco:

W I instancji:

 • odpowiedzialność zawodowa – 7,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna – 2.

W II instancji:

 • odpowiedzialność zawodowa – 9,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna – 8.

Sprawy, które wpłynęły w 2018 roku dotyczyły członków z następujących OIIB:

 • dolnośląska – 1
 • kujawsko-pomorska – 3
 • łódzka – 1
 • lubelska -1
 • lubuska – 1
 • małopolska – 1
 • mazowiecka – 7
 • opolska – 2
 • podkarpacka – 4
 • śląska – 1
 • wielkopolska – 2
 • zachodniopomorska – 2

Wykres 1. Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2018 roku z podziałem na izby okręgowe.

 

Wykres 2. Liczba spraw, które wpłynęły do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2014-2018

 

W okresie sprawozdawczym do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło łącznie 26 spraw, z tego 24 sprawy zostały rozpatrzone, a dwie sprawy są w przygotowaniu. KSD wydał następujące rozstrzygnięcia dla 24 spraw w roku 2018:

 • utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję/postanowienie – 4 sprawy,
 • uchylił zaskarżoną decyzję/postanowienie i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji – 5 spraw,
 • uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przed organem I instancji – 2 sprawy,
 • uchylił zaskarżone orzeczenie w całości i umorzył postępowanie – 1  sprawa,
 • zwrócił wniosek do KROZ celem przekazania sprawy wg właściwości – 5 spraw,
 • zwrócił wniosek do KROZ celem uzupełnienia wniosku – 3 sprawy (w toku),
 • przekazał wniosek OROZ do rozpatrzenia przez właściwy OSD – 1 sprawa,
 • stwierdził niedopuszczalność odwołania/zażalenia – 2 sprawy,
 • pozostawił zażalenie bez rozpoznania  – 1 sprawa.

Sprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB – analiza merytoryczna

Najczęściej występujące zarzuty w zakresie spraw z odpowiedzialności zawodowej to:

 1. niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 2. wykonywanie zakresu robót budowlanych niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenie prac budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym projektem budowlanym;
 3. przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień budowlanych;
 4. błędy wynikające z nieznajomości ustawy Prawo budowlane i obowiązków nałożonych na uczestników procesu budowlanego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 5. nieznajomość warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 6. błędy zamierzone popełnione w celu wprowadzenia w błąd administracji budowlanej oraz urzędów nadzoru budowlanego;
 7. nierzetelne wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych.

 

Najczęściej występujące zarzuty w zakresie spraw z odpowiedzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki zawodowej, w tym głównie próby oszustwa i wyłudzenia wynagrodzenia za niewykonaną pracę oraz brak rzetelności w opracowywaniu opinii technicznych i ekspertyz.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 

Zobacz też: Praca w budownictwie – raport specjalny

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.