Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Construction industry sectors

07.05.2018

Posłuchaj: Pobierz:

Host: Welcome to our show. Today we’re going to talk about careers in the construction industry. Our guest in the studio is Andrew White, the General Manager of one of the largest construction companies operating in Poland. Welcome to the show, Andrew.

Guest: Thank you. It’s great to be here.

Host: Construction is a very diverse industry, but you manage the company that offers services in all construction sectors. Would you please share some tips for our listeners who have considered working in construction and aren’t sure which sector they see themselves working in?

Guest: Sure, let’s start with the residential sector, that is houses, apartments and whole housing estates. This sector is bo- oming in Poland. Everyone dreams about a decent place to live, so there will always be a need for various skilled tradespeople.

Host: OK, let’s move to the industrial sector then. Does the situation look so promising here, too?

Guest: Absolutely! Industrial construction means building huge industrial facilities like power plants, refineries, wind farms, but also factories, manufacturing plants, logistics centres and warehouses. They are attracting growing interest among investors in Poland. If you used to play with trucks in the sandbox as a kid, then this could be just the job for you. But seriously though, working in industrial sector, you’ll definitely operate the world’sbiggest trucks, some of them the size of two-storey houses, but you should also be aware of the unique risks and challenges of this sector.

Host: What about the infrastructure sector?

Guest: Working in engineering construction means you help to make the world tick. You provide the core infrastructure including roads, highways,bridges, tunnels, dams, flyovers, railways, all of which allow people to travel safely and improve their quality of life.

Host: OK, any other option left?

Guest: Yes, the commercial and institutional sector which refers to building such objects as schools, hospitals, museums, art galleries, office blocks, skyscrapers, hotels, stadiums and other sporting facilities, shopping centres, entertainment centres. This sector is also doing very well in Poland.

Host: I couldn't agree more, people need places to play, learn, keep healthy and shop.

Guest: In general, the construction sector in Poland is one of the fastest growing in Europe. The demand for skilled workers is constantly growing. Just think of the opportunity. With time and experience you can build a serious ladder to success.

 

Słowniczek/Vocabulary

construction sector - sektor budownictwa

construction industry - budownictwo

residential sector - sektor mieszkaniowy

industrial sector - sektor przemysłowy

infrastructure sector (also heavy engineering/civil engineering sector) - sektor infrastrukturalny

commercial sector - sektor

komercyjny house - dom

apartment (e.g. in a block of flats) - apartament (np. w bloku)

housing estate - osiedle mieszkaniowe

industrial facility - obiekt przemysłowy

power plant - elektrownia

refinery - rafineria

wind farm - farma wiatrowa

factory - fabryka

manufacturing plant - zakład produkcyjny

logistics centre - centrum logistyczne

warehouse - magazyn

truck - ciężarówka

road - droga

highway - autostrada

bridge - most

tunnel - tunel

dam - tama, zapora

flyover - wiadukt

railway - kolej

office block - biurowiec

skyscraper - drapacz chmur, wieżowiec

sporting faicility - obiekt sportowy

shopping centre (also mall) - centrum handlowe

entertainment centre - centrum rozrywki

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

Welcome to... - Witamy w...

It’s great to be here. - Cieszę się, że tu jestem.

The company offers services in all construction sectors. - Firma oferuje usługi we wszystkich sektorach budowlanych.

Would you please share some tips? - Czy mógłbyś podzielić się kilkoma wskazówkami?

This sector is booming. - Ten sektor kwitnie. Everyone dreams about. - Każdy marzy o.

There will always be a need for. - Zawsze będzie potrzeba.

Absolutely! - Oczywiście!/Zdecydowanie!

They are attracting growing interest among. - Przyciągają rosnące zainteresowanie wśród.

This could be just the job for you. - To może być praca właśnie dla ciebie.

But seriously though... - Tak na poważnie./Mówiąc poważnie./Na serio.

This sector is doing very well. - Ten sektor ma się bardzo dobrze.

I couldn’t agree more. - Zgadzam się w zupełności./ Trudno się z tym nie zgodzić.

The demand for. is constantly growing. - Zapotrzebowanie na. stale rośnie.

Just think of the opportunity. - Tylko pomyśl, jaka to okazja.

 

Tłumaczenie

Sektory budownictwa

GP - gospodarz programu, G - gość

GP: Witamy w naszym programie. Dziś porozmawiamy o karierze w branży budowlanej. Naszym gościem w studio jest Andrew White, dyrektor generalny jednej z największych firm budowlanych w Polsce. Witamy w programie, Andrew.

G: Dziękuję. Cieszę się, że tu jestem.

GP: Budownictwo to bardzo zróżnicowana branża, ale ty zarządzasz firmą oferującą usługi we wszystkich sektorach budowlanych. Czy mógłbyś podzielić się kilkoma wskazówkami z naszymi słuchaczami, którzy rozważają pracę w budownictwie i nie są pewni, w którym sektorze powinni pracować?

G: Oczywiście, zacznijmy od sektora mieszkaniowego, czyli domów, mieszkań i całych osiedli. Ten sektor kwitnie w Polsce. Każdy marzy o przyzwoitym miejscu do życia, więc zawsze potrzebni tu będą wykwalifikowani fachowcy.

GP: OK, przejdźmy do sektora przemysłowego. Czy sytuacja wygląda tak obiecująco również tu?

G: Zdecydowanie! Budownictwo przemysłowe oznacza budowę ogromnych obiektów przemysłowych, takich jak elektrownie, rafinerie, farmy wiatrowe, ale także fabryki, zakłady produkcyjne, centra logistyczne i magazyny. Przyciągają one rosnące zainteresowanie inwestorów w Polsce. Jeśli jako dziecko bawiłeś się ciężarówkami w piaskownicy, to może to być praca właśnie dla ciebie. A mówiąc poważnie, pracując w sektorze przemysłowym, na pewno będziesz obsługiwał największe ciężarówki na świecie, niektóre nawet wielkości dwupiętrowych domów, ale powinieneś również mieć świadomość wyjątkowego ryzyka i wyzwań związanych z tym sektorem.

GP: A co z sektorem infrastruktury?

G: Pracując w budownictwie inżynieryjnym, sprawiasz, że świat się kręci. Zapewniasz podstawową infrastrukturę, w tym drogi, autostrady, mosty, tunele, tamy, wiadukty, linie kolejowe, które pozwalają ludziom bezpiecznie podróżować i poprawiają ich jakość życia.

GP: OK, pozostała nam jeszcze jakaś opcja?

G: Tak, sektor komercyjny i użyteczności publicznej, który dotyczy budowy takich obiektów, jak szkoły, szpitale, galerie sztuki, biurowce, drapacze chmur, hotele, stadiony i inne obiekty sportowe, centra handlowe, centra rozrywki. Ten sektor również ma się bardzo dobrze w Polsce.

GP: Trudno się z tym nie zgodzić, ludzie potrzebują miejsc do zabawy, nauki, dbania o zdrowie i zakupów.

G: Ogólnie sektor budowlany w Polsce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników stale rośnie. Tylko pomyśl, jaka to okazja. Z czasem i doświadczeniem możesz wspiąć się na drabinę sukcesu.

 

Opracowała Magdalena Marcinkowska

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube