Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje zastępcom Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Iwona Stępień-Pilipczuk oraz Jacek Gryga zostali powołani z dniem 12 kwietnia 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

 

Iwona Stępień-Pilipczuk od 2 lutego 2016 r. pełniła funkcję zastępcy p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Jacek Gryga był dotychczas zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Dyrektor Jacek Gryga, związany z drogownictwem od ponad 30 lat, będzie odpowiedzialny za realizację nowych inwestycji, natomiast dyrektor Stępień-Pilipczuk – za zarządzanie istniejącą siecią dróg krajowych.

 

Źródło: GDDKiA