STRABAG Sp. z o.o. modernizuje zabytkową, 134-letnią Cukrownię Kluczewo w Stargardzie.

Remont fabryki, której właścicielem jest Krajowa Spółka Cukrowa SA, potrwa do stycznia 2018 r. W ramach inwestycji powstanie silos cukrowy o pojemności 60 tys. ton, terminal załadunkowy dla samochodów przewożących cukier, budynek socjalny i drogi dojazdowe. Wykonane zostaną instalacje wspomagające procesy towarzyszące przetwarzaniu surowców cukrowych. Całość inwestycji zlokalizowana będzie w miejscu placu do składowania wysłodków mokrych.

 

 

STRABAG buduje silos cukrowy z wykorzystaniem nowoczesnej technologii szalunku ślizgowego. Metoda ta polega na wznoszeniu się deskowania (urządzenia formującego) w trakcie prac, potocznie zwanego ślizgiem. Podczas jednego cyklu technologicznego wykonywany jest montaż zbrojenia, betonowanie oraz pielęgnacja betonu. Metoda ta jest ponadtrzykrotnie szybsza od szalunku przestawnego i znacząco wpływa na jakość konstrukcji. Pozwala zachować nie tylko jej ciągłość, ale również zaoszczędzić czas, koszty obsługi i najmu maszyn.

Rozbudowa fabryki cukru realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Do wykonania zadania STRABAG wykorzystuje dwa żurawie wieżowe, szalunek ślizgowy oraz w zależności od potrzeb dźwigi mobilne, podnośniki teleskopowe i koparko-ładowarki. W rozbudowę zakładu zaangażowano ok. 120 osób.

Spółka na realizację prac ma 12 miesięcy. Kluczowy dla wykonawcy będzie czas rozruchu instalacji technologicznych przed kampanią cukrowniczą, planowaną we wrześniu br.