6-9 grudnia br. w Kudowie Zdroju odbędzie się XV Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2017: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych.

Ideą przewodnią konferencji jest przedstawienie remontu i konserwacji obiektu budowlanego jako procesu interdyscyplinarnego, w którego przygotowaniu i realizacji uczestniczą osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz odmienne naukowe i praktyczne spojrzenie.

Problematyka konferencji:

- zagadnienia remontów i konserwacji obiektów budowlanych;

- nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich dokumentacji;

- diagnostyka przyczyn destrukcji obiektów;

- naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów budowlanych – metody analityczne, numeryczne, technologia, projektowanie;

- nowe materiały i technologie w budownictwie remontowym i konserwacji zabytków;

- problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków, w tym budynków wzniesionych metodami uprzemysłowionymi;

- problemy związane z posadowieniem;

- problemy badawcze i technologiczne związane z ochroną przeciwwilgociową istniejących budynków;

- problemy termomodernizacji budynków, zwłaszcza obiektów zabytkowych;

- zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych.

Więcej informacji na www.pzitb.wroclaw.pl/remo

Do wzięcia udziału w konferencji zaprasza biuro Konferencji REMO, Oddział Wrocławski PZITB.