20–21 października w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie europejskiego związku zrzeszającego krajowe organizacje rusztowań Union Europaischer Gerüstbaubetriebe.

Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań, która jest jednym z założycieli oraz aktywnym członkiem UEG, przypadł w tym roku zaszczyt organizacji zgromadzenia. Zebranie, ze względu na kończącą się kadencję władz organizacji, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Częścią wydarzenia było spotkanie Grupy Roboczej Europejskie Regulacje.

 

Fot. K. Wiśniewska