Nowoczesne rozwiązania technologii prefabrykacji pozwalają na produkcję elementów o dowolnych kształtach i rozmiarach.

Nasza firma od lat z sukcesem realizuje obiekty, budowane w technologii prefabrykacji. Produkujemy m.in. dachowe i stropowe elementy sprężone, które mają ponad 40 m długości.

W przypadku hal w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej mamy szereg zalet wpływających na zmniejszenie kosztów: trwalszy materiał, wyższa ognioodporność i jednocześnie mniejsze koszty ubezpieczenia, większa nośność oraz niższe koszty eksploatacji. Przy nawie o rozpiętości 25 m, kubatura zmniejsza się o ok. 8% w porównaniu do konstrukcji dachu stalowego. Spowodowane jest to wykorzystaniem technologii sprężania, co skutkuje zmniejszeniem wysokości elementów o ponad 40%. Zmniejszenie kubatury sprawia, że maleje zapotrzebowanie na energię konieczną do ogrzewania hali, bez wpływu na jej wysokość użytkową. Mając na uwadze powyższe zalety, obserwujemy postępującą tendencję u inwestorów do stosowania lekkich dźwigarów strunobetonowych jako konstrukcji wsporczej dachu hal.

Na świecie postępują badania w zakresie stosowania włókien polipropylenowych i stalowych jako dozbrojenie w elementach prefabrykowanych. Ponadto analizowana jest możliwość zastosowania betonów lekkich. Zakładając, że podjęte próby ujęcia doświadczalnego i projektowego owych zagadnień zakończą się sukcesem, przekroczenie barier stawianych prefabrykacji będzie pewne. 

 

mgr inż. Tomasz Seremet

członek Zarządu Pekabex BET S.A.