Na rynku dostępnych jest wiele produktów określanych mianem izolacji. Bardzo trudno jest poruszać się w tym gąszczu i wybrać właściwą. Ułatwieniem jest zharmonizowana norma PN-EN 15814 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania.

Dokument ten precyzuje wymagania stawiane jedno- i dwuskładnikowym wyrobom stosowanym jako powłoki izolacyjne w budownictwie, z możliwością zbrojenia warstwy odpowiednią wkładką. Wyroby te przeznaczone są do wykonywania hydroizolacji części podziemnych budynków i budowli. Dzięki temu mamy jasno określone kryteria, jakimi kierować się podczas wybierania właściwego dla nas rozwiązania, w zależności od panujących warunków wodno-gruntowych. Nakłada to również obowiązki na producentów w aspekcie dostosowania procesu produkcyjnego, właściwości swoich wyrobów, a także kontroli jakości. Te regulacje powodują, że na rynek trafiają jedynie sprawdzone, o wysokiej jakości wyroby, spełniające odpowiednie wymagania. Wprowadzenie wspomnianej normy gwarantuje z jednej strony klientom dostęp do rozwiązań najwyższej jakości, a z drugiej strony stwarza producentom warunki do rzetelnego konkurowania na rynku.

W ten zakres wpisują się wyroby do wykonywania hydroizolacji z oferty MAPEI – grupy produktów Plastimul, reprezentowanych na wielu budowach w Polsce przez jedno- i dwuskładnikowe produkty nakładane metodami szpachlowymi ręcznie, ale także nadające się do aplikacji metodą natrysku. 

 

dr inż. Krzysztof Pogan 

MAPEI Polska