22 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury podpisane zostało, pomiędzy Ministrem Infrastruktury Cezarem Grabarczykiem a spółką Autostrada Wielkopolska S.A. (AWSA) – koncesjonariuszem autostrady A2, z udziałem dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniewa Kotlarka – porozumienie: Ustalenia uwarunkowań komercyjnych na budowę ostatniego, zachodniego odcinka autostrady.
Dzięki zakończeniu negocjacji w tym obszarze realne stało się włączenie autostrady A2 w europejski system komunikacyjny przed planowanym rozpoczęciem Euro 2012.
Nad prawidłową realizacją elementów Ustaleń uwarunkowań, a także późniejszą budową odcinka Nowy Tomyśl – Świecko z ramienia Skarbu Państwa czuwać będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Do 30 czerwca 2008 r. ma zostać dopracowany dokument Zamknięcie finansowe na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Świecko, co otworzy drogę do rozpoczęcia w III kwartale 2008 roku budowy ostatniego, zachodniego odcinka A2, który prowadzić będzie do granicy z Niemcami i połączy Polskę z europejskim systemem autostrad. Odcinek będzie miał długość 104 km, jego cena określona została na poziomie 1 miliarda 9 milionów euro – takie są główne założenia podpisanych Ustaleń uwarunkowań komercyjnych na budowę autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Świecko. Zakończenie budowy tego odcinka planowane jest do końca 2010 roku.
Źródło: www.mt.gov.pl