15 listopada br. firma Eiffage Budownictwo Mitex SA podpisała kontrakt na realizację obiektu usługowo-biurowego „Mokotów Plaza I” w Warszawie.

Umowa przewiduje przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z magazynowego na usługowo-biurowy, budowę garażu podziemnego oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Obecnie czterokondygnacyjny budynek stanowi bryłę, usytuowaną dłuższym bokiem równolegle do ulicy Postępu. Dla urozmaicenia elewacji frontowej budynku, zastosowane zostaną miejscowe cofnięcia elewacji – szersze w części centralnej  oraz węższe, symetryczne do niej. W centralnej części budynku  zostało  zaprojektowane  otwarte atrium. Zakres prac przewiduje także wykonanie m.in. wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, dróg, chodników i oświetlenia terenu. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestorem jest Celtic Asset Management Sp. z o.o., zaś aktualna wartość kontraktu wynosi ok. 8,5 mln euro. Prace na budowie potrwają 12 miesięcy.