Ruch pojazdów w Ustrzykach Dolnych na DK84 odbywa się już nowym mostem nad potokiem Równianka.

Prace przy budowie mostu prowadziło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik”. Wartość robót to ponad 4 mln zł.

Zakres prac:

- budowa i rozbiórka objazdu tymczasowego (most i dojazdy do mostu),

- budowa nowego mostu stałego wraz z rozbiórką starego w tym samym śladzie,

- przebudowa dojazdów do mostu,

- budowa chodników wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej,

- przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu i urządzeń obcych (ciepłociąg, kanalizacja, teletechnika, elektryka) kolidujących z przedmiotowym zadaniem,

- umocnienie dna i brzegów potoku.

 

 

Źródło: GDDKiA