Aluminiowe systemy deskowań cieszą się coraz większą popularnością. Jednak sam materiał budujący te konstrukcje nie decyduje jeszcze o ich sukcesie.

Istotne są szczegóły, które połączone w całość, tworzą rozwiązanie kompletne, o konkretnych walorach technicznych i użytkowych. Rozwiązanie, które można nazwać Systemem.

Wśród wielu dostępnych na rynku rozwiązań i systemów deskowań nowością są oparte na aluminium systemy HV i Megashore (system przestawnych, wielkopowierzchniowych blatów i wież do deskowań stropowych do obiektów wysokich do 25 m). Oba produkty to owoc konsekwencji w realizowaniu przez firmę Ischebeck wizji nowoczesnego budownictwa. Wizja ta oparta jest na filozofii maksymalnego uproszczenia czynności związanych z formowaniem konstrukcji z betonu. Zarówno HV, jak i Megashore to niezwykle elastyczne, wzajemnie kompatybilne systemy modułowe, pozwalające osiągnąć niespotykaną dotąd wydajność zabudowy. Innowacyjna konstrukcja na nowo definiuje pojęcia wygody i bezpieczeństwa pracy. Ograniczenie niezbędnej ilości elementów składowych do minimum, pozwala zachować ich pełną funkcjonalność przy znacznym uproszczeniu zarówno procesu projektowania, jak i wykonawstwa. Mniej elementów to czytelniejszy projekt, większy porządek na placu budowy, szybsze tempo prac i mniejsze ryzyko pomyłki. Opisane cechy przekładają się nie tylko na wyjątkowy komfort i łatwość użytkowania, ale też – a może przede wszsytkim – na znaczące korzyści ekonomiczne.

 

mgr inż. Jakub Sierant

dyrektor zarządzający TITAN POLSKA sp. z o.o.