Instytut Techniki Budowlanej uruchomił nowe laboratorium w Pionkach k/Radomia. Profil laboratorium ukierunkowany jest na badania ogniowe wyrobów budowlanych (Zakład Badań Ogniowych).

Dodatkowo w laboratorium w Pionkach istnieje możliwość wykonania badań wytrzymałościowych, szczelności na wodę i powietrze okien, drzwi i ścian (Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych).

Nowe Laboratorium objęte jest już akredytacją PCA, co jest istotne w procesie oceny zgodności zarówno do znakowania wyrobów znakiem budowlanym, jak i oznakowania CE.

 

Powstały stanowiska do prowadzenia badań:

- rozprzestrzeniania ognia w pomieszczeniu

- reakcji na ogień kabli wg Decyzji Komisji Europejskiej

- reakcji na ogień

- odporności dachów na ogień zewnętrzny

- odporności ogniowej

- według Programu PC-01

- okien i drzwi do oznakowania CE

- wytrzymałościowe drzwi i ścian działowych

Stanowiska badawcze wykonane są zgodnie z wymogami Norm Polskich i Europejskich.

 

Źródło: www.itb.pl