Spółka PROCHEM S.A. w okresie pierwszego półrocza br. uzyskała przychody ogółem w wysokości 75 917 tys. zł, z czego ponad 20 mln zł ze sprzedaży usług na eksport.
Spadły przychody ze sprzedaży usług realizacyjnych, jak również w mniejszym stopniu z usług projektowych, natomiast w dalszym ciągu rosną przychody ze sprzedaży usług wynajmu sprzętu budowlanego. Na osiągnięte w I półroczu wyniki wpływ ma również transakcja sprzedaży przez firmę akcji banku BISE, na których spółka zarobiła ponad 2,5 mln zł brutto.
Wskaźniki zyskowności i płynności:
- stopa zysku na sprzedaży 3,8 %        
- stopa zysku brutto 8,1 %
- stopa zysku netto 6,0 %
- płynność bieżąca 1,8      
Przychody ogółem Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. w I półroczu 2007 roku wyniosły 115 mln zł, a rentowność netto 5,8%. Wynik netto Grupy jest o ponad 5% wyższy od zanotowanego w I półroczu 2006 r.