Rada Ministrów 3 października br. zatwierdziła autopoprawkę do wieloletniego programu „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008- 2012”, który został przyjęty przez rząd 25 września br.
Na listę podstawową Programu został wprowadzony projekt „Budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2008-2012. 4,2 mld zł - to szacunkowe nakłady inwestycyjne na ten odcinek trasy.Źródło (tekst): Ministerstwo Transportu