Komisja kontrolna powołana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wykryła usterki na obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego (S-3), co uniemożliwiło odbiór i przekazanie trasy do użytku.
Informacje o usterkach zawarte są w dzisiaj opublikowanym protokole pokontrolnym.
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad polecił projektantowi firmie Transprojekt Gdański pilne przygotowanie dokumentacji określającej sposób naprawy wykrytych usterek. Już w połowie przyszłego tygodnia będzie znany szczegółowy harmonogram prac naprawczych, co zostanie podane do publicznej wiadomości. Jednocześnie po otrzymaniu harmonogramu i sposobu naprawy, wykonawca obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, konsorcjum firm Strabag i Kirchner przystąpi do realizacji prac naprawczych.
Jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na bieżąco będą wydawane komunikaty informujące o postępach w tej sprawie.

Źródło: GDDKiA