Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012. Szacowane łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji wynoszą 121 000 000 tys zł.
Jak powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek na konferencji prasowej w Garwolinie, która odbyła się 26 września br. - to program porównywalny swym znaczeniem do największych zadań przedwojennej Polski: budowy portu w Gdyni i budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Szacuje się, iż całkowity limit wydatków budżetowych na realizację Programu wyniesie 113 270 200 tys zł., w tym 34 964 435 tys. zł. to zasilenie budżetu państwa z tytułu realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej). Program będzie finansowany również ze środków Krajowego Funduszu Drogowego w prognozowanej wysokości 7 726 500 tys zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz drogowe spółki specjalnego przeznaczenia powołane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia pod nadzorem ministra właściwego do spraw transportu.

Źródło (tekst i zdjęcie): Ministerstwo Transportu