Instytut Techniki Budowlanej opracował projekt przepisów techniczno-budowlanych dla budynków w nowej formule.

Dyrektor ITB zwraca się do członków PIIB o nadsyłanie uwag i opinii.

Zapoznaj się z projektem.